Hyppää sisältöön

Vaikuta kuntavaaleissa ja anna ääni lapselle!

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus nousevat voimakkaimmin esille puolueiden kuntavaaliteemoina. Puolueet myös takaisivat lapsille vähintään yhden harrastuksen.
Julkaistu
Teksti Ulla Ojala
Vaikuta kuntavaaleissa ja anna ääni lapselle!

Kysyimme puolueilta millaisiin lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyviin kysymyksiin kunnissa tulisi panostaa.

Keskusta linjaa, että sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisen uuden kunnan tehtävissä korostuvat nimenomaan lapsille, nuorille ja perheille tärkeät arjen palvelut. Puolue korostaa tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia lapsen asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Toisen asteen koulutus on voitava käydä ensisijaisesti kotona asuen.

Keskusta korostaa myös syrjäytymisen ehkäisyn tärkeyttä ja nuorten äänen kuulumista päätöksenteossa.

Kokoomus pitää laadukkaan varhaiskasvatuksen lisäksi tärkeänä mm. iltapäiväkerhotoiminnan järjestämistä ekaluokkalaisille, digitaitojen opetusta koulussa, liikkuvaa koulupäivää ja terveitä koulurakennuksia. Kiusaamiselle pitää saada nollatoleranssi, ja jokaisen peruskoulun päättävän nuoren tulee päästä toisen asteen koulutukseen.

Puolue painottaa myös monipuolisten liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin lisääjinä.

Koulutus ja päivähoito ovat yksi Vihreiden kärkiteemoista. Puolue kannustaa kuntia takaamaan lapsille varhaiskasvatuksen tekemättä eroa työssäkäyvän ja työttömän lasten välille. Kuntien ei pitäisi myöskään lähteä mukaan hallituksen koulutusleikkauksiin.

Vihreiden mukaan kunnissa on olennaista puuttua lapsiperheköyhyyden torjumiseksi mm. asuntojen saatavuuteen ja palvelumaksujen matalina pitämiseen. Puolue pitää tärkeänä myös sitä, että kuntien palveluissa tunnistetaan erilaiset perheet. Virkistävä lähiluonto ja joukkoliikenteen sujuminenkin ovat tärkeitä teemoja.

SDP:n perhepolitiikan punaisena lankana on taata ehkäisevien ja matalan kynnyksen perhepalveluiden vahvistaminen. Puolue puhuu inhimillisemmästä sosiaali- ja terveyspalvelumallista, jossa palvelut ovat yhdenvertaiset asuinpaikasta riippumatta. Painopisteen tulee puolueen mukaan olla lähipalveluissa.

SDP haluaisi lisätä kohtuuhintaista asumista ja kannattaa monimuotoisia ilmaisia ja edullisia liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Ryhdy agentiksi!

Lapsi- ja perhejärjestöjen kunnallisvaalikampanja nostaa esille lapsen ääntä, jotta kaikissa kunnissa panostettaisiin lapsiin – ja samalla tulevaisuuteen.

Anna ääni lapselle! -kampanja muistuttaa, että monet lasten ja lapsiperheiden kannalta keskeiset palvelut, kuten varhaiskasvatus ja peruskoulu, jäävät sote-uudistuksen jälkeenkin kuntiin.

Lapsiperhepalvelut ole kuluja vaan investointeja: mitä viisaammin kunta huolehtii lapsistaan hyvillä peruspalveluilla, sitä vähemmän maksetaan myöhemmin korjaavilla toimilla.

Kampanja kehottaa kuntalaisia vaatimaan uusilta valtuutetuilta:

  • laadukkaita peruspalveluita
  • perhekeskusmallin käyttöönottoa
  • lapsivaikutusten arviointia
  • lapsibudjetointia
  • lasten ja nuorten ääntä kuuluviin.

Jokainen voi halutessaan ryhtyä vapaaehtoiseksi Ääni lapselle! -agentiksi, joka saa kahden viikon välein käyttöönsä tietoa ja materiaalia, jota voi esimerkiksi jakaa facebookissa, twitterissä tai muualla sosiaalisessa mediassa. Ilmoittautumislomake ja lisätietoja täältä. Löydät kampanjan myös facebookista – liity mukaan!

>www.lskl.fi/aanilapselle