Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen.

1. Rekisterinpitäjä
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Armfeltintie 1, 00150 Helsinki

Rekisterin ylläpitäjä
Jaicom Oy
Puuvillakatu 4 C 4, 30100 FORSSA

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Rekisteriasioista vastaa talouspäällikkö, jonka tavoittaa sähköpostitse osoitteesta toimisto@lskl.fi

Rekisterin nimi
Lapsen Maailma -lehti

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Lastensuojelun Keskusliiton omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Lastensuojelun Keskusliitto käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö
Rekistereissä voidaan käsitellä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

1. Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot:

2. Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, tilausmaksuista ja palautuksista.

Henkilötietojen säilytysaika
6 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun tekee lehtitilauksen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietoja (nimi, puhelinnumero, sähköposti, osoite) Lapsen Maailma -lehden (Lastensuojelun Keskusliitto) suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovutus. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Tietojen tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus sekä tietojen poistaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Lapsen Maailma -lehden tilaajarekisteriin.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä puhelimitse Jaicomin tilaajapalveluun. Rekisterin ylläpitäjä varmistaa rekisteröidyn henkilöllisyyden kysymällä seuraavat tiedot: asiakasnumero, osoitetiedot ja sähköpostiosoite. Mikäli asiakas ottaa yhteyttä sähköpostilla, niin rekisteröidylle lähetetään sähköpostiin vastaus, missä häntä pyydetään soittamaan asiakaspalveluun henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus pyytää korjattavaksi tai poistettavaksi häntä koskevat tiedot. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.