Hyppää sisältöön

Meidän aikuisten tehtävä on auttaa lasta pelon ja epävarmuuden yli

On tärkeää huolehtia kaikkien lasten suojelusta tilanteissa, joissa lapsi ei karanteenien tai rajoitusten vuoksi ehkä pääse kohtaamaan kaikkia hänelle turvallisia aikuisia.
Julkaistu
Teksti Hanna Heinonen
Kuvat Mara Leppä
Meidän aikuisten tehtävä on auttaa lasta pelon ja epävarmuuden yli

Hanna Heinosesta on hienoa, että oikeusministeriö ryhtyi kitkemään vihapuhetta ja maalittamista, jota on kohdistettu myös lastensuojelun työntekijöihin.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne vaatii yhteiskunnalta ja yksilöltä kykyä sopeutua ennakoimattomaan tilanteeseen. Yhteiskunnan on reagoitava muuttuvaan tilanteeseen ja esiin nousseisiin uhkiin nopeasti – ei kuitenkaan hätiköidysti, vaan parhaan mahdollisen saatavilla olevan tiedon perusteella.

On myös hyväksyttävä, että joskus tilannekuvan rakentaminen kestää toivottua pitempään.

Arvostelemisen sijaan kriisitilanteessa tarvitaan positiivista ja myönteistä dialogia: on osattava puhaltaa yhteiseen hiileen. Nyt tulee luottaa tehtyjen ratkaisujen oikeellisuuteen ja siihen, että ongelmat ratkaistaan joko nopeammalla tai hitaammalla aikajänteellä, ja olosuhteet muuttuvat paremmiksi.

Poikkeustilanteessa arjen kuormittavuus kasvaa. Hyvä arki on rakentunut meistä monelle pienistä asioista, mutta samalla se on ollut ennakoitua ja suunnitelmallista. Kun nämä elementit poistuvat, ollaan uuden edessä.

On tärkeää huolehtia kaikkien lasten suojelusta tilanteissa, joissa lapsi ei karanteenien tai rajoitusten vuoksi ehkä pääse kohtaamaan kaikkia hänelle turvallisia aikuisia.

Monet toimet kohdistuvat poikkeustilanteissa erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin. Heidän arkeaan rytmittäneet koulu tai harrastukset ovat tarjonneet heille mielekästä tekemistä ja tärkeitä sosiaalisia suhteita. Nyt sekä koulu että harrastuspaikat voivat olla kiinni.

Entä miten käy niiden lasten ja nuorten, jotka joutuvat luopumaan heille tärkeästä fysioterapiasta, toimintaterapiasta tai muusta terapiasta?

Tunteiden kohtaaminen ja niiden käsittely yhdessä lapsen kanssa on tärkeää tilanteessa, jossa aikuisten huoli tilanteesta välittyy hänelle. Lasta tulee auttaa löytämään keinot rauhoittumiseen ja ahdistuksesta irtaantumiseen. Meidän aikuisten tehtävä on auttaa lasta pelon ja epävarmuuden yli ja helpottaa näin hänen psyykkistä kuormitustaan.

PS.

On hienoa, että oikeusministeriö ryhtyi kitkemään vihapuhetta ja järjestelmällistä häirintää eli maalittamista. Vihapuhe voi pahimmillaan johtaa jopa väkivaltaan.

Somessa häirinnän, hyökkäyksen ja painostuksen kohteeksi ovat joutuneet myös lastensuojelun työntekijät (ks. s. 60). Siinä lastensuojelun työntekijät kertovat saaneensa jopa tappouhkauksia.

Työtehtäviä hoitaessa saadut uhkaukset tulee jatkossa saada virallisen syytteen alaisiksi, kun tähän asti henkilö on joutunut viemään asian itse oikeuteen. On aika osata olla eri mieltä ilman aggressiivisuutta.

Nyt, kun olet lukenut jutun, haluaisimme kertoa Sinulle,

että julkaisemme aina joitakin lehden juttuja verkossa ilmaiseksi. Näin siksi, että tärkeä ja asiantunteva tieto lapsista ja perheistä olisi mahdollisimman monen saatavilla.

Lehtitilauksista saatavilla tuloilla pystymme kuitenkin tekemään laadukkaampaa ja monipuolisempaa lehteä. Haluaisitko auttaa meitä siinä? Tilaamalla Lapsen Maailman printti- tai digilehden tuet samalla Lastensuojelun Keskusliiton työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Painatamme lehden Punamustan painotalossa Joensuussa. Punamustalle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki. Lehti painetaan PEFC-sertifioidulle paperille, johon käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista. Tämä tiedoksi sinulle, jota paperisen lehden ekologinen jalanjälki huolettaa.

Mainos Lapsen Maailman digilehdestä