Hyppää sisältöön

Kohtaatko lapsen myönteisesti?

Hanna Heinosen mukaan meidän tulee rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa ja miettiä keinoja, joilla lasten arvostaminen ja osallisuus toteutuvat.
Julkaistu
Teksti Hanna Heinonen
Kuvat Mara Leppä
Kohtaatko lapsen myönteisesti?

Hanna Heinonen toiminnanjoht LSKL

Marraskuussa juhlitaan kaikkia lapsia, kun Lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisestä tulee kuluneeksi 30 vuotta. Hyvään aikuisikään ehtinyt sopimus ei yksin riitä: lapsen oikeuksia tulee aktiivisesti myös toteuttaa.

Lainsäädännön lisäksi avainasemassa on julkisten varojen kohdentaminen lapsen oikeuksien toimeenpanoon. Miten se voisi onnistua nykyistä paremmin?

Yksi keino on vahvistaa lapsibudjetointia. Sen avulla voidaan seurata, mihin lapsiin kohdistetut rahat menevät ja millaisia tuloksia ne tuottavat. Investointi lapsiin ei kannata, jollei sitä toteuteta johdonmukaisesti suhteessa tavoitteisiin.

Niukkenevien resurssien myötä on entistä tärkeämpää tuottaa tietoa tavoista, joilla varoja käytetään oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti juuri lasten hyväksi. Lapsibudjetoinnin avulla syntyy myös tietoa kustannuksista, jota sitäkin tarvitaan vaikuttavuuden arvioinnin pohjaksi.

Juhlavuonna on syytä iloita siitä, että hallitus jatkaa lapsioikeusperustaisen lapsistrategian valmistelua. Strategiaväsymyksen sijaan kannattaa iloita siitä, että nyt Suomella on mahdollisuus sitoutua pitkäjänteisesti lapsilähtöisen politiikan toteuttamiseen.

Kuten Lastensuojelun Keskusliiton puheenjohtaja Pentti Arajärvi totesi hiljattain: Lapsipolitiikka on kaikkea politiikkaa, ja kaikki politiikka on lapsipolitiikkaa.

Syntyvyyden laskuun on monia syitä. Yhteen niistä me kaikki voimme vaikuttaa. Meidän tulee rakentaa lapsiystävällistä yhteiskuntaa ja miettiä keinoja, joilla lasten arvostaminen ja osallisuus toteutuvat. Kysynkin: Saavatko lapset näkyä ja kuulua juuri Sinun arjessasi?

Lapsi mukaan töihin -päivää vietetään taas marraskuun Lapsen oikeuksien viikolla. Päivä muistuttaa siitä, että meitä kaikkia tarvitaan, jotta lapsiperhearjen ja työn yhteensovittaminen onnistuisi.

Pienillä teoilla on merkitystä, kun rakennetaan lapsiystävällistä yhteiskuntaa. Pienimmillään se tarkoittaa sitä, että hymyilemme tai kannustamme lasta.

Miten Sinä kohtaat lapset ja nuoret myönteisesti, annat heille sekä tilaa että luvan näkyä ja kuulua Suomessa?