Hyppää sisältöön

Epäitsekkäät muita varakkaampia

Miten käy epäitsekkäille ihmisille näinä kovien arvojen aikoina? He vaurastuvat ja täyttävät maan, kertoo tuore ruotsalais-amerikkalainen tutkimus. Itsekkyys puolestaan liittyy huonompaan palkkaan ja pienempään lapsilukuun Atlantin molemmilla rannoilla.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Epäitsekkäät muita varakkaampia

Woman in Sweater with Seasonal Red Mittens Holding Out a Heart Sign with Her Hands.

Kaikkein epäitsekkäimmät saavat eniten lapsia, ja vähän maltillisemmin epäitsekkäät nostavat parasta palkkaa. Epäitsekkäiden ja anteliaiden palkat myös nousevat itsekkäiden kitupiikkien palkkoja nopeammin.

Tulokset perustuvat neljän laajan Euroopassa ja USA:ssa tehdyn tutkimuksen tulosten analyysiin. Itsekkyyden astetta arvioitiin asenteiden ja käyttäytymisen perusteella; epäitsekkääksi määriteltiin henkilö, joka sekä halusi auttaa muita ja käytännössä myös teki niin.

Epäitsekkäät onnellisimpia

Aiempien tutkimusten perusteella tiedetään, että epäitsekkäät ovat muita onnellisempia ja heillä on paremmat sosiaaliset suhteet. Taloudellinen menestys taas on liitetty pikemminkin itsekkyyteen kuin sen vastakohtaan.

Erillisessä tutkimuksessa selvitettiin ihmisten käsityksiä itsekkyyden seurauksista. Haastatellut uskoivat epäitsekkäiden ihmisten saavan muita enemmän lapsia, mutta varakkuus yhdistettiin itsekkyyteen.

Tulos on siis aiemman tutkimustiedon, arkijärjen ja Roope-sedän nuivan elämänfilosofian vastainen: jos haluat rahasäkin kasvavan, ei kannata asettua istumaan sen päälle haulikko kädessä ja hapan ilme naamalla.

Generosity pays: Selfish people have fewer children and earn less money -tutkimus julkaistiin Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä.

Tutkimus ei ikävä kyllä paljasta niitä mekanismeja, jotka tekevät epäitsekkäistä usein muita varakkaampia. Tutkijat kuitenkin arvelevat taloudellisen menestyksen liittyvän parempiin sosiaalisiin suhteisiin. Siinä sivussa he heittävät ilmoille kysymyksen, onko epäitsekkyydestä seuraava monilapsisuus sinänsä kovinkaan epäitsekästä.

Lundin yliopiston viime vuonna julkistama tutkimus kertoo lasten tekemättä jättämisen olevan yksilön käytettävissä olevista hiilijalanjäljen pienentämiskeinoista ylivoimaisesti tehokkain.

Rikkaissa maissa yksi lapsi vähemmän säästää vuodessa keskimäärin 58,6 tonnia hiilidioksidipäästöjä vanhempaa kohden. Seuraavaksi tehokkain keino, autosta luopuminen, säästää syntymättä jääneeseen lapseen verrattuna mitättömän vähän, noin 2,4 hiilidioksiditonnia vuodessa.

Toisaalta autoilijat voivat keventää hiilikuormitustaan mitään häviämättä vaihtamalla kulkupelinsä sähköautoon, junaan tai polkupyörään. Uusia kansalaisia syntyy rikkaissa maissa jo valmiiksi niin vähän, ettei syntyvyyttä ole varaa juurikaan laskea. Mahdollista on sekin, että motivaatio maailman pelastamiseen hiipuu, jollei ole lapsia, joille sen pelastaisi.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua täällä (maksullinen).

Lue myös: Epäitsekkyys periytyy, vaikka itsekkyys lisääntyy