Hyppää sisältöön

Viisaat lapsemme

Lapset pelastavat maailman, jos aikuiset antavat heille siihen mahdollisuuden, uskoo Eurochildin puheenjohtaja, Maltan entinen presidentti Marie-Louise Coleiro Preca.
Julkaistu
Teksti Hanna-Mari Järvinen
Kuvat Kevin Abela
Viisaat lapsemme

Marie-Louise Coleiro Preca uskoo, että lasten ja nuorten äänelle tulee antaa enemmän tilaa. Kun hän toimi Maltan presidenttinä, hän avasi presidentin linnan puutarhat lapsille vahvistaakseen näiden osallisuutta.

Marie-Louise Coleiro Preca innostuu silminnähden, kun keskustelu kääntyy ruotsalaiseen ilmastoaktivisti Greta Thunbergiin, jonka luoma Fridays for Future -liike vastaanotti haastattelupäivänä Ambassador of Conscience -palkinnon. Se on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin korkea-arvoisin palkinto.

− Greta todella ansaitsee sen! Hän on luonut maailmanlaajuisen ympäristöliikkeen, joka nojaa vahvasti lasten omaan osallisuuteen. Greta on roolimalli sekä lapsille että aikuisille, ja meidän kaikkien tulisi kunnioittaa häntä.

Greta on Coleiro Precasta hyvä esimerkki siitä, että lapset voivat itse ottaa sen tilan, joka heille kuuluu.

− Aikuisten on ymmärrettävä, että tulevaisuus on lasten. Emme saa tukehduttaa heitä aikuisten luomilla rakenteilla, joissa ei ole tilaa lapsille.

Lasten osallisuudesta ei Maltalla 1960−70-luvuilla juuri puhuttu, eikä aktiiviselle opettajaperheen tytölle tuntunut löytyvän vaikutusmahdollisuuksia. Häntä kiinnostivat erityisesti sukupuolten välinen epätasa-arvo ja sosiaaliset epäkohdat.

Marie-Louise Coleiro Preca lähti politiikkaan jo 13-vuotiaana.

− Perhetaustalla oli suuri merkitys. Minulla on neljä siskoa ja yksi veli. Isä kohteli meitä kaikkia tasa-arvoisesti, vaikka siihen aikaan sukupuolten välinen epätasa-arvo oli räikeää. Hän kasvatti myös esimerkillään ja antoi kotona maksutta lisäoppitunteja vähävaraisten perheiden lapsille.

Suorapuheisesta ja määrätietoisesta nuoresta poliitikosta tuli kansanedustaja, ministeri ja lopulta Maltan presidentti. Presidenttikaudellaan hän kiersi kouluissa ja tapasi paljon lapsia, keskusteli ja kuunteli, vaikka aikaa tuntui aina olevan liian vähän.

Turhautuminen johti toimintaan. Coleiro Preca perusti lasten ja perheiden hyvinvointia edistävän säätiön, jossa toimii lasten ja nuorten neuvostoja. Ne työskentelevät tiiviisti maltalaisten koulujen kanssa.

Coleiro Preca avasi presidentinlinnan puutarhat lapsille. 1600-luvulla rakennettu San Anton Palace on kuuluisa kauniista puutarhoistaan, jotka ovat kuin luotuja lapsille. Puutarhatapaamisissa tuhannet lapset opiskelivat ja kehittivät vahvuuksiaan − kukoistivat kuten Frances Hodgson Burnettin vuonna 1911 julkaistussa kirjassa Salainen puutarha.

− Salainen puutarha -projektin ydinajatus oli vahvistaa lasten osallisuutta ja luoda sille uusia rakenteita. Lasten kuuleminen ei tarkoita sitä, että lapset tuodaan neuvottelupöytään ja kysytään heidän mielipidettään. Erilaisten menetelmien avulla pientenkin lasten näkemykset voidaan ottaa huomioon: he voivat kertoa mielipiteensä uudesta päiväkodista tai leikkipaikasta vaikkapa piirtämällä.

Viime keväänä Marie-Louise Coleiro Preca valittiin Eurochildin puheenjohtajaksi. Verkosto haki kesällä näkyvyyttä lasten asialle ja koetti saada lapsille oman komissaarin Euroopan komissioon. Vetoavassa kampanjassa muistutettiin, että jopa kalojen asioilla on oma komissaarinsa, mutta lapsilla ei.

Lasten asioiden komissaaria ei saatu, mutta Coleiro Preca ei tunnusta olevansa pettynyt.

− Euroopan komission uusi puheenjohtaja Ursula von der Leyen on luvannut edistää vuodesta 2015 vireillä olleen lapsitakuun voimaansaattamista ja asettanut sen komission kroatialaisen varapuheenjohtaja Dubravka Šuican vastuulle.

Se voi Coleiro Precan mukaan olla jopa merkittävämpi edistysaskel kuin lapsikomissaarin viran perustaminen.

− Lapsitakuu varmistaisi jokaiselle eurooppalaiselle lapselle oikeuden ilmaiseen koulutukseen ja terveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen ja esikouluun, asuntoon sekä riittävään ravintoon. Nyt nämä viisi lapsitakuun peruspilaria ovat kyseisistä asioista vastaavien komissaarien asialistoilla.

Tavoitteet voivat tuntua turhauttavilta YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuonna. Kun sopimus vuonna 1989 hyväksyttiin, sen tavoite oli turvata juuri lasten perusoikeudet: oikeus terveyteen, koulutukseen ja turvaan.

− 30 vuodessa on saavutettu kuitenkin paljon, onhan Lapsen oikeuksien sopimus maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus.

Silti monet asiat ovat edelleen huonolla tolalla.

− Pelkästään Euroopassa joka neljäs lapsi elää köyhyydessä, 17 miljoonaa lasta kärsii mielenterveysongelmista, kodittomia lapsia on valtavasti ja pakolaislasten tilanne on erityisen vaikea. Ne rikkovat vakavasti lapsen oikeuksia.

Marie-Louise Coleiro Precan mukaan tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, mitä lapsen oikeudet ja Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteet tarkoittavat sekä valtioiden että perheiden tasolla.

− Vanhemmat ovat nykyään valveutuneita kasvattajia ja hyvin perillä lapsen kehitykseen liittyvistä asioista. Arjen keskellä heillä ei ole kuitenkaan aikaa pysähtyä kuuntelemaan lapsia, mikä on yksi sopimuksen peruspilareista.

Poliitikoille lapset ovat usein näkymättömiä, ja lapsinäkökulma jää huomioitta. Näin siitäkin huolimatta, että Lapsen oikeuksien sopimuksessa velvoitetaan arvioimaan päätösten vaikutusta lapsiin kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.

− Lapset ovat tulevaisuuden päättäjiä ja johtajia. Heidän täytyy olla mukana päättämässä tulevaisuudesta jo nyt. Meidän on kuunneltava, mitä lapset sanovat, mistä he unelmoivat ja mistä he ovat huolissaan. Lapset ovat paljon viisaampia kuin me aikuiset uskommekaan.

Eurochild

Eurochild on vuonna 2004 perustettu yhteistyöverkosto, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Euroopassa ja EU:n päätöksenteossa. Se järjestää kampanjoita, tekee selvityksiä ja vaikuttamistyötä. Verkostolla on 176 jäsentä 34 maasta. Verkostoa rahoittaa EU.

Eurochildin lasten- ja nuorten neuvosto koostuu 11−16-vuotiaista eurooppalaisista nuorista.

Lastensuojelun Keskusliitto on ollut järjestön jäsen sen perustamisesta lähtien.

>www.eurochild.org