Hyppää sisältöön

Sediltä ja tädeiltä tukea perheen resurssipulaan

Koulutus periytyy: matalasti koulutettujen perheiden lapset kouluttautuvat selvästi muita harvemmin korkea-asteelle. Tutkimusten mukaan erityisesti äidin matala koulutus näkyy sekä poikien että tyttöjen koulutustasossa. Akateemisen koulutuksen periytyvyys näyttää viime vuosina myös voimistuneen.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat StockSnap
Sediltä ja tädeiltä tukea perheen resurssipulaan

Puoli vuosisataa jatkunut kehitys kohti koulutuksen tasa-arvoa on siis ilmeisesti katkennut.

Lasten koulutustaso ei kuitenkaan riipu pelkästään vanhempien koulutustasosta. Tuoreen tutkimuskirjan mukaan sukulaiset, erityisesti sedät ja tädit, voivat paikata vanhempien puuttuvia resursseja.

Professori Jani Erolan ja erikoistutkija Elina Kilpi-Jakosen toimittamassa teoksessa pureudutaan mm. siihen, mitkä tekijät eri maissa edesauttavat lasten kouluttautumista.

Tutkijat havaitsivat, että ydinperheen sisällä yksittäisen resurssin puutetta on vaikea korvata toisella. Esim. taloudelliset ja kulttuuriset resurssit kulkevat perheissä usein käsi kädessä, mikä vahvistaa perheiden välisiä eroja. Laajennetun perheen – sedät ja tädit mukaan lukien – vahvat resurssit voivat korvata sen, mikä vanhemmilta puuttuu.

Myös yhteiskunnan tukea tarvitaan. Jotta tuki olisi tehokasta, sen pitäisi Erolan mukaan olla nykyistä tarkemmin kohdennettua. Kaikkien hyvinvointia tasaisesti lisäävillä toimilla ei professorin mielestä voida korjata tasa-arvoon liittyviä ongelmia.

Koulutuspolitiikka tarjoaa perhepolitiikkaa tehokkaammat keinot koulutuksen tasa-arvon edistämiseen; esim. oppivelvollisuuden pituus vaikuttaa asiaan paljon. Toisaalta vanhempainvapaisiin liittyvillä järjestelyillä voidaan edistää samaan aikaan sekä sukupuolten että sukupolvien välistä tasa-arvoa.

>Jani Erola ja Elina Kilpi-Jakonen (toim.): Social Inequality Across the Generations. The Role of Compensation and Multiplication in Resource Accumulation. Edward Elgar Publishing 2017.

Lue painetusta lehdestä myös muut Tutkitut: Sotaa julmempi rauha, Mistä lapsipula johtuu? ja Korkki raollaan raskaanakin