Hyppää sisältöön

Päiväkotien liikuntatiloissa puutteita sisällä ja ulkona

Vain vähän yli puolella tutkituista päiväkodeista oli pääsy metsäiselle alueelle liikkumaan ja leikkimään.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Janko Ferlic/Unsplash
Päiväkotien liikuntatiloissa puutteita sisällä ja ulkona

Jokaisessa päiväkodissa tulisi olla liikkumisen mahdollistava tila sisällä, ja ulkona riittävästi tilaa leikkiä, juosta ja pelata. Jyväskylän yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan päiväkotien liikuntaolosuhteet vaihtelevat kuitenkin melkoisesti.

Luonnonmetsäiset alueet ovat lasten eniten arvostamia leikkipaikkoja. Kuitenkin vain vähän yli puolella tutkituista päiväkodeista oli pääsy metsäiselle alueelle liikkumaan ja leikkimään. Päivittäiseen ulkoiluun tarkoitettujen piha-alueiden koot vaihtelivat parista sadasta neliömetristä runsaaseen hehtaariin.

Oma liikuntasali auttaa tekemään liikunnasta kiinteän osan lasten päiväkotipäivää. Tämä mahdollisuus puuttui joka kolmannelta tutkitulta päiväkodilta. Salin puuttuessa sisäliikuntaan käytettiin lähikoulun liikuntasalia tai päiväkodin nukkuma- ja ruokailutiloja.

Palloja, hyppynaruja, vanteita ja voimistelupenkkejä löytyi lähes kaikista tutkituista päiväkodeista, samoin musiikkia liikunnan taustaksi.

Lapset pitävät metsäisistä leikkipaikoista.

Yleisimpiä pihan liikuntavälineitä olivat keinut, kiipeilytelineet, liukumäet, hiekkalaatikot ja tasapainovieterit. Ulkoleikeistä puuttui usein sellaisia lapsille mieluisia välineitä kuin päältä ajettavia potkupyöriä ja voimistelurenkaita.

Laaja piha-alue näytti liittyvän lasten parempiin välineenkäsittelytaitoihin. Jokaisessa päiväkodissa tulisikin tutkijoiden mukaan olla niin suuri piha, että sinne mahtuu sekä tasainen pelialue että maastonmuodoiltaan vaihteleva leikkialue.

Tutkimukseen osallistui 1 136 iältään 3–7-vuotiasta lasta 37:sta satunnaisotannalla valitusta päiväkodista eri puolilta Suomea. Aineisto kerättiin vuosina 2015–2016, eli ennen nykyisen varhaiskasvatuslain voimaantuloa. Päiväkodin liikuntaolosuhteita selvitettiin varhaiskasvatusyksikköjen johtajilta kyselylomakkeella.

Tutkimus Päiväkotien liikuntaolosuhteiden yhteys lasten motorisiin taitoihin julkaistiin Liikunta & Tiede-lehdessä kesäkuussa.