Hyppää sisältöön

Nuoriso vaikuttaa omalla tavallaan

Nuoria moititaan usein poliittisesti apaattisiksi tai sitten heidän väitetään aktivoituvan väärin, eli ryhtyvän oikeistopopulisteiksi. Ensimmäinen väite ei pidä paikkaansa, kirjoittavat Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi -kirjan toimittajat Vesa Puuronen ja Kari Saari.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Nuoriso vaikuttaa omalla tavallaan

Kuva MostphotosKäsitys nuorten poliittisesta passiivisuudesta johtuu kirjoittajien mukaan tiedon puutteesta. Nuorten yhteiskunnalliset vaikuttamispyrkimykset eivät näy korkeina äänestysprosentteina eivätkä kyselytutkimuksissa. Numerotiedon lisäksi tarvitaan laadullista tutkimusta.

Oikeistopopulismi nousee pettymyksestä poliitikkoihin, jotka eivät nuorten mielestä pysty turvaamaan heidän etujaan tai mahdollisuuksia osallistumiseen. Syntipukkiajattelu rehottaa: vaikeuksista syytetään poliitikkojen lisäksi mm. maahanmuuttajia.

Kirjoittajien ehdottama seitsenosainen korjaussarja oikeistopopulismin hillitsemiseksi nuorten keskuudessa näyttää tältä:

  • Poliitikkojen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota nuorisolle tärkeisiin asioihin, kuten nuorisotyöttömyyteen ja opiskelumahdollisuuksiin, ja heidän tulisi puhua nuorten ymmärtämää kieltä.
  • Nuorten poliittisia vaikutusmahdollisuuksia tulisi lisätä sekä paikallisesti että valtakunnan tasolla.
  • Tietoa maahanmuuttopolitiikasta tulisi lisätä, jotta ennakkoluulot vähenisivät.
  • Monikulttuurista nuorisotyötä tulisi lisätä nuorten arjessa: nuorisotaloilla, naapurustoissa, lähiöissä, kouluissa ja työpaikoilla.
  • Vähemmistökieliin, kulttuureihin ja tapoihin keskittyvää opetusta tulisi lisätä koulussa.
  • Oppilaitosten opetussuunnitelmia ja toimintakulttuuria on uudistettava niin, että ne tukevat entistä paremmin lasten ja nuorten kansalaispätevyyden muodostumista.
  • Vertailevaa, monimenetelmällistä nuorisotutkimusta on lisättävä.
Oikeistopopulismia on mahdollista hillitä.

>Vesa Puuronen, Kari Saari (toim.): Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen ja oikeistopopulismi. Nuorisotutkimusverkosto 2017.

Lue painetusta lehdestä loput Tutkittua tietoa -artikkelit Demokratia ok – mutta muukin käy ja Kaksi kieltä, yksi ajatus!