Hyppää sisältöön

Nettiporno ei turmele nuorisoa

Yhä useammat alaikäiset etsivät vastauksia seksiä ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiinsä muualta kuin kotoa tai koulusta.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Aaron Blanco-Tejedor/Unsplash
Nettiporno ei turmele nuorisoa

Kasvattajien pelko internet-aikakauden seksuaalisesti holtittomista nuorista on perusteeton. Aikaisempiin sukupolviin verrattuna nykynuoret tekevät seksuaaliterveyttä edistävämpiä valintoja, kertoo Sanna Spišák mediatutkimukseen kuuluvassa väitöksessään.

Nuoret ovat täysin kykeneviä erottamaan pornossa nähdyt mallit oikean elämän seksistä. He itse kokevat ongelmallisemmaksi nettipornon riskejä korostavan haittapuheen kuin pornografiassa nähdyt sisällöt.

Populistinen puhe 2000-luvun pornosukupolvista on Spišákin mukaan sekä historiatonta että liioiteltua. Se ohittaa täysin nuoruusajan pornografian kulutukseen liittyvät jatkumot ja siirtymät ajalta ennen toista maailmansotaa nykypäivään.

Viisautta jaetaan edelleen ylhäältä alaspäin.

Pornografiset sisällöt ovat olleet osa suomalaisten lasten ja nuorten arkea ja mediakulttuuria jo vuosikymmeniä ennen internetiä ja mobiililaitteita. Tämän Spišák huomasi tutkittuaan mm. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kanssa toteutetun pornografiaa käsittelevän muistitiedon keruuhankkeen aineistoa.

Spišák analysoi myös yli 4 300 suomalaisnuorten lähettämää kysymystä erilaisille terveyttä, seksiä ja seksuaalisuutta käsitteleville asiantuntijafoorumeille sekä 98 alaikäisen vastaukset pornografian kulutusta käsittelevään nettikyselyyn.

Spišákin väitös Porn and Norms – Pornography and normative notions of gender, love, sex, and relationships in the sexual narratives of Finns on their adolescent experiences hyväksyttiin Turun yliopistossa marraskuussa.

Tuloksista päätellen seksuaalikasvatuksen perinteinen perusvika on yhä korjaamatta: viisautta jaetaan edelleen aikuisten ehdoilla ylhäältä alaspäin, lasten ja nuorten toiveet ja odotukset sivuuttaen. Tämä voi Spišákin mielestä olla yksi syy siihen, että yhä useammat alaikäiset etsivät vastauksia seksiä ja seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiinsä muualta kuin kotoa tai koulusta.

Median seksisisältöjä tulisi käsitellä seksuaalikasvatuksessa avoimesti ja neutraalisti, ilman tunnekylläisiä reaktioita.

Jos pornosta puhutaan vain ongelmana, voi nuori kokea, että siitä kiihottuminen on kieroutunutta. Lapsille ja nuorille tulisi taata turvallinen ilmapiiri, jossa seksuaalisiin mediakuvastoihin liittyviä tuntoja voidaan purkaa ilman syyllisyyden ja häpeän tunteita.

Alaikäiset tunnistavat kyllä yleisen asenneilmaston pornon riskejä korostavine huolipuheineen. Rangaistusten ja aikuisten suuttumuksen pelko ei Spišákin mukaan kannusta kertomaan mahdollisista kurjista kokemuksista, joita lapsi tai nuori on voinut netissä kohdata.

Tutkija tuomitsee pornografiaan tällä hetkellä liittyvän pedagogiikan sukupuolisidonnaiseksi, haittapuheeseen verhotuksi asennekasvatukseksi. Moralisoinnin sijaan nettipornosta käydyn keskustelun kärkeen pitäisi nostaa nuorten omat käsitykset ja tulkinnat asiasta.

Nyt, kun olet lukenut jutun, haluaisimme kertoa Sinulle,

että julkaisemme aina joitakin lehden juttuja verkossa ilmaiseksi. Näin siksi, että tärkeä ja asiantunteva tieto lapsista ja perheistä olisi mahdollisimman monen saatavilla.

Lehtitilauksista saatavilla tuloilla pystymme kuitenkin tekemään laadukkaampaa ja monipuolisempaa lehteä. Haluaisitko auttaa meitä siinä? Tilaamalla Lapsen Maailman printti- tai digilehden tuet samalla Lastensuojelun Keskusliiton työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Painatamme lehden Punamustan painotalossa Joensuussa. Punamustalle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki. Lehti painetaan PEFC-sertifioidulle paperille, johon käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista. Tämä tiedoksi sinulle, jota paperisen lehden ekologinen jalanjälki huolettaa.