Hyppää sisältöön

Maitohampaan lähtö on pieni siirtymärituaali

Maitohampaiden vaihtuminen pysyviin hampaisiin saattaa olla ensimmäinen oman vartalon biologinen muutos, jonka lapsi kokee tietoisesti.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Maitohampaan lähtö on pieni siirtymärituaali

Little boy showing his first milk-tooth that has fallen out

Useimmat ovat ensimmäisen maitohampaan irtoamisesta ylpeitä, sillä sen ajatellaan merkitsevän pääsyä varttuneempien lasten joukkoon. Joitakin lapsia kipu ja hampaan vähittäinen irtoaminen pelottaa.

Useimmiten lasten reaktiot ovat myönteisiä, kertoo Zürichin yliopistossa tehty poikkitieteellinen tutkimus. Hammaslääketieteen tutkijat selvittivät yhdessä psykologien kanssa ensimmäisen maitohampaan irtoamiseen liittyviä kokemuksia ja niiden laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Ylpeyttä ja iloa, mutta myös pelkoa

Asiaa ei jostakin syystä kysytty lapsilta itseltään, vaan 1300:lta hampaanvaihtoikään ehtineen lapsen vanhemmalta. Heistä 80 % kertoi ensimmäisen hampaan irronneen iloisissa merkeissä. Joka viidennellä lapsella tapahtumaan oli liittynyt negatiivisia tunteita.

Emotions experienced during the shedding of the first primary tooth -tutkimuksen julkaisi International Journal of Paediatric Dentistry.

Maitohampaan irtoaminen on vähittäinen ja ennustettavasti etenevä tapahtuma: hammas löystyy löystymistään ja viimein se irtoaa. Mitä pitempään prosessi kestää, sitä suuremman helpotuksen ja ylpeyden tunteen sen vääjäämätön lopputulos lapselle tuottaa.

Kokemuksen laatuun vaikuttaa myös sitä edeltäneiden hammaslääkärikäyntien tunnelma. Jos hampaista on edellisellä käynnillä löytynyt paljon reikiä, käyntiin liittyvä häpeän tunne saattaa himmentää hampaan irtoamisen lapselle tuottamaa iloa.

Hyvin koulutettujen vanhempien lapset saivat hampaan lähdöstä irti enemmän iloa kuin matalammin koulutettujen lapset. Iloa ja ylpeyttä lisäsi sekin, että vanhemmat olivat kotoisin muualta kuin länsimaista. Tukijat uskovat jälkimmäisen havainnon liittyvän siihen, kuinka suuri rituaalinen merkitys ensimmäisen maitohampaan lähdölle kussakin kulttuurissa annetaan.

Tutkimusartikkelin tiivistelmä löytyy täältä.