Hyppää sisältöön

Lapsille tulee opettaa taloustaitoja yhdenvertaisesti

”Näyttää siltä, että hallituksen sosiaaliturvaleikkausten myötä yhä useampi suomalaislapsi elää tulevaisuudessa köyhyydessä”, kirjoittaa Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja ja Lapsen Maailman päätoimittaja Ulla Siimes.
Julkaistu
Teksti Ulla Siimes
Kuvat Mara Leppä
Lapsille tulee opettaa taloustaitoja yhdenvertaisesti

Taloustaidot on teema, jonka sisällöstä ja järjestämisvastuusta on keskusteltu pitkään. Koteja ja vanhempia on syytetty siitä, etteivät he puhu riittävästi raha-asioista ja opeta lapsilleen omasta taloudesta huolehtimista.

Toisaalta on vaadittu, että talouskasvatuksen pitäisi näkyä koulujen opetussuunnitelmassa vahvemmin ja että jokaisen opettajan pitäisi pystyä ottamaan talouteen liittyvät asiat osaksi opetustaan.

Taloustaidot ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen taitoja (oph.fi). Osana itsestä huolehtimista ja arjen taitoja koulussa pyritään kehittämään lasten kuluttajaosaamista sekä heidän edellytyksiään huolehtia omasta taloudestaan. Samassa yhteydessä annetaan kuluttajakasvatusta sekä opetetaan kestäviä elämäntapoja.

Eri kouluissa tämä tavoite täyttyy eri tavoin. Siihen vaikuttaa muun muassa se, miten laaja-alaisen osaamisen tavoitteita pyritään kussakin koulussa täyttämään, sillä niille ei ole lukujärjestyksessä omia tuntejaan.

Monet talouselämän toimijat ja kolmannen sektorin organisaatiot ovat kehittäneet taloustaitojen oppimisen ja opettamisen tueksi erilaista tukea, esimerkiksi oppimateriaaleja.

On selvää, että myös kotien antama talouskasvatus on erilaista. Vanhempien tausta, osaaminen ja kokemus vaikuttavat siihen, miten rahasta ja taloudesta perheissä puhutaan.

Koulu ei mitenkään pysty täysin tasaamaan lasten ja nuorten taustoista johtuvia eroja – ei taloustaidoissa eikä muutoinkaan. On kuitenkin tärkeää, että koulujen ja oppilaitosten antama talouskasvatus on kaikille yhdenvertaista ja saavutettavaa.

Pelastakaa Lapset -järjestö julkaisi hiljattain Lapsen ääni -kyselyn (pelastakaalapset.fi). Siitä selviää, että arjen puutteet ja köyhyys aiheuttavat osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita. Pienituloisuus vaikuttaa jopa lasten kaverisuhteisiin sekä lisää kiusaamisen ja yksinäisyyden riskiä.

Lapsiperheköyhyys on Suomessa todellinen ja jokapäiväinen ilmiö ja näyttää siltä, että hallituksen sosiaaliturvaleikkausten myötä yhä useampi lapsi elää tulevaisuudessa köyhyydessä. Silti jokaisella lapsella tulee olla taustastaan huolimatta yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa ja oppia.

Köyhyys ja lasten kokemukset on muistettava myös taloustaitojen opetuksessa. Perusopetuksen on oltava maksutonta. Myös muilla koulutusasteilla on tärkeää huolehtia siitä, että taloustaitojen opetus ei vaadi oman rahan käyttöä tai muutoin jaa nuoria jyviin ja akanoihin taustan ja varallisuuden mukaan.

Ps.

On etuoikeus elää yhteiskunnassa, jossa on mahdollista pohtia talouskasvatusta ja taloustaitoja, kun maailman sodissa tapetaan lapsia joka päivä.

Suomi on sitoutunut YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen (lapsenoikeudet.fi) ja sitä kautta takaamaan lapsille henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysimääräisesti. Suomen valtion on kannettava myös globaalia vastuuta lapsen oikeuksien toteutumisesta.

Ulla Siimes on Lapsen Maailman päätoimittaja ja Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *