Hyppää sisältöön

Lapsena sairastetut infektiot näkyvät tulotasossa vielä aikuisena

Varhaislapsuuden terveydellä ja olosuhteilla on suuri vaikutus myöhempään elämänkulkuun, kertoo uusi, pääosin suomalaisvoimin tehty ja suomalaisista kertova tutkimus.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Lapsena sairastetut infektiot näkyvät tulotasossa vielä aikuisena

Sick child girl. Prescribe treatment. Selective focus Cold

Matala sosiaaliluokka on terveysriski, ja koska luokkien väliset erot ovat kasvamaan päin, myös terveyserot kasvavat.

Toisaalta terveys vaikuttaa siihen, millaisen sosiaalisen aseman ihminen elämänsä aikana saavuttaa. Terveet pärjäävät paremmin koulutuksessa ja työmarkkinoilla.

Myös varhaislapsuuden terveydellä ja olosuhteilla on suuri vaikutus myöhempään elämänkulkuun, kertoo uusi, pääosin suomalaisvoimin tehty ja suomalaisista kertova tutkimus.

Lapsena sairastetut infektiot ovat yhteydessä matalampaan tulotasoon aikuisena. Ero johtuu tutkijoiden mukaan lähinnä alhaisemmasta koulutustasosta. Tutkimuksesta ei kuitenkaan selviä, miten syiden ja seurausten ketju tarkkaan ottaen etenee.

Luonteva selitys tilanteelle olisi se, että pikkulapsena paljon sairasteleva sairastaa muita enemmän myöhemminkin, mikä vaikuttaa hänen menestykseensä työelämässä.

Terveyserot ovat kasvamaan päin.

Tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu yhteyttä lapsuuden infektioiden ja aikuisuuden terveyden välillä. Pysyvät terveyserot yksilöiden välillä eivät siis näytä selittävän lapsuuden infektioiden ja heikentyneen työmarkkina-aseman välistä yhteyttä.

Lapsuudessa koetut vakavat infektiot olivat joka tapauksessa yhteydessä heikompaan työllisyyteen ja ansiotasoon aikuisena. Lapsuusiän infektiot lisäsivät myös todennäköisyyttä, että henkilö oli aikuisena riippuvainen sosiaalisista tulonsiirroista.

Työmarkkina-aseman heikentyminen näyttää tutkijoiden mukaan johtuvan etupäässä siitä, että lapsuuden infektiot olivat yhteydessä alhaisempaan koulutustasoon aikuisena. Näin siitä huolimatta, että Suomessa on kaikki kansalaiset kattava terveydenhuoltojärjestelmä.

Toivottavasti tulevissa tutkimuksissa selviää sekin, miksi, miten ja missä vaiheessa lapsena sairastetut infektiot vaikuttavat koulunkäyntiin ja opiskeluun. Ilman tätä tietoa asialle on vaikea tehdä mitään.

Tutkimuksessa tarkastellut infektiot olivat suhteellisen vakavia, sillä ne ovat olleet joko ensi- tai toissijainen syy yli yön kestävään sairaalahoitoon.

Koulutuksen tasoa mitattiin suoritetuilla tutkinnoilla ja työmarkkina-asemaa työllisyydellä sekä ansiotasolla.

Useiden eri yliopistojen ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkijoista koostunut ryhmä hyödynsi tutkimuksessaan Young Finns Study -pitkittäisaineistoa, johon on yhdistetty sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterien tiedot lapsuuden infektioista. Aineistoon yhdistettiin Tilastokeskuksen rekisteritietoja koulutuksesta, työllisyydestä ja ansiotasosta.

Tutkitut olivat 1970-luvulla syntyneitä suomalaisia.

Tutkimusartikkeli Do Childhood Infections Affect Labour Market Outcomes in Adulthood and, if so, how? on julkaistu Economics & Human Biology -lehdessä.

Printtilehdessä juttu siitä, vaikuttaako vanhemman koulutus tai palkka siihen, kuoleeko lapsi syöpään.

Nyt, kun olet lukenut jutun, haluaisimme kertoa Sinulle,

että julkaisemme aina joitakin lehden juttuja verkossa ilmaiseksi. Näin siksi, että tärkeä ja asiantunteva tieto lapsista ja perheistä olisi mahdollisimman monen saatavilla.

Lehtitilauksista saatavilla tuloilla pystymme kuitenkin tekemään laadukkaampaa ja monipuolisempaa lehteä. Haluaisitko auttaa meitä siinä? Tilaamalla Lapsen Maailman printti- tai digilehden tuet samalla Lastensuojelun Keskusliiton työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Painatamme lehden Punamustan painotalossa Joensuussa. Punamustalle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki. Lehti painetaan PEFC-sertifioidulle paperille, johon käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista. Tämä tiedoksi sinulle, jota paperisen lehden ekologinen jalanjälki huolettaa.

Mainos Lapsen Maailman digilehdestä