Hyppää sisältöön

Kielitaito saadaan luokkakavereilta

Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat StockSnap
Kielitaito saadaan luokkakavereilta

Osallisuus on maahanmuuttajaoppilaalle ratkaisevan tärkeä asia, sillä se mahdollistaa kielen oppimisen ikätovereilta. Osallisuus edistyy kuuntelemalla, kohtaamalla ja kannustamalla. Opettaja ei voi pakottaa ketään osallisuuteen, mutta hän voi luoda osallisuutta edistäviä tilanteita, kirjoittaa Satu Taskinen väitöksessään.

Taskinen seurasi maahanmuuttajien osallisuuden edistymistä koulussa yhden lukuvuoden ajan. Tutkimuksessa oli mukana viisi luokkaa opettajineen. Luokissa oli yhteensä kymmenen 7–15-vuotiasta maahanmuuttajaoppilasta, jotka olivat juuri siirtyneet yleisopetukseen siihen valmistavasta opetuksesta.

Maahanmuuttajaoppilaat tarvitsevat paljon tukea akateemisen kielen hallintaa vaativissa tilanteissa. Aluksi he nojautuvat vahvasti opettajaan, mutta luokkayhteisön sisään päästyään he kääntyvät entistä enemmän tovereidensa puoleen, ja opettajalta saadun tuen tarve vähenee.

Taskisen mukaan maahanmuuttajaoppilaalle on tärkeää löytää luokasta yksi avainhenkilö, joka auttaa hänet vuorovaikutuksen alkuun. Näin saatu paikka oppilasryhmän reunalla mahdollistaa etenemisen kohti ryhmän keskustaa.

Tehokas osallisuutta edistävä keino oli ohjata oppilaiden työskentelyä istumajärjestyksen avulla siten, että maahanmuuttajaoppilaat saivat itse vaikuttaa paikkaansa luokassa.

Maahanmuuttajaoppilaista oli kannustavaa lähestyä itse valitsemaansa vierustoveria. Oma aktiivisuus sekä osallisuus- ja kommunikointihalukkuus osoittautuivat keskeisiksi tekijöiksi osallisuuden edistymiselle.

Osallisuutta edisti myös luokan säännöllinen hajottaminen pienempiin ryhmiin. Se irrotti oppilaat totutuista rooleista ja teki heistä avoimempia kohtaamisille. Vuorovaikutuksen runsaus puolestaan edisti maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen käyttöä.

Taskisen mukaan on kuitenkin tärkeää tarjota mahdollisuuksia myös kohtaamisiin, jotka eivät edellytä suomen kielen osaamista, sillä osalle maahanmuuttajaoppilaista kynnys suomen puhumiseen on hyvin korkea.

>Satu Taskinen: ”Ne voi opita toisilta” – Kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä. Lapin yliopisto 2017.