Hyppää sisältöön

Attendo – hyvän mielen lastensuojelupalveluita

*KAUPALLINEN ILMOITUS: ATTENDO* Hyvinvoiva lapsi kasvaa hyvinvoivassa perheessä. Joskus kasvatustyöhön tarvitaan sijaisvanhempien apua. Attendon perhehoitopalveluiden kautta sijaisperheenä toimiminen on turvallista ja hyvin tuettua.
Julkaistu
Teksti ILMOITUS
Attendo – hyvän mielen lastensuojelupalveluita

Attendon Mira Hintsala (vas.) ja Kirsi Salo sekä sijaisvanhempi Saara Leiri jakoivat ajatuksia sijaisvanhemmuudesta ja lastensuojelusta.

Saara Leiri haaveili pitkään sijaisvanhemmuudesta. Reilu vuosi sitten hän aloitti tukivanhempana, mutta ei kulunut kauaakaan, kun uusi rooli kasvoi yhden lapsen sijaisvanhemmuudeksi.

Kotkassa asuvaan perheeseen kuuluu myös puoliso sekä viisi biologista lasta, joista vanhin asuu jo omillaan.

– Lapsi solahti perheeseemme todella helposti. Muut lapset ovat ottaneet hänet hyvin vastaan ja elämme aivan tavallista arkea, Leiri kertoo.

– Perheen nuorimmaiselle sijoitettu lapsi opettaa polkupyörällä ajoa, mikä kasvattaa mukavasti hänen itsetuntoaan. Isompien lasten kanssa pelaillaan puolestaan vaikeampia lautapelejä ja mölkkyä.

Sijaisperheenä ammattilaisten tuella

Sijaisvanhemmuutta harkitessaan Leiri puolisoineen osallistui Attendon PRIDE-valmennukseen. Prosessinomaisessa valmennuksessa tehdään matkaa omaan itseen sekä käsitellään sijaisperheenä toimimiseen liittyviä teemoja. Tapaamisten välillä aiheita käsitellään kotitehtävien muodossa.

– Muutaman kuukauden mittainen valmennus antoi hyvät valmiudet lopulliseen päätöksentekoon sekä sijaisperheenä toimimiseen, Leiri kiittelee.

Sijaisperheeksi ryhtyviä ei Attendossa jätetä myöhemminkään omilleen. Kasvatustyötä tukemassa on perheelle nimetty tuttu lastensuojelun ammattilainen, lisäksi käytössä on muun muassa ympärivuorokautinen päivystyspuhelin.

– Soittokynnys on matala ja soittaa voi asiasta kuin asiasta. Kun pienet huolet saa heti pois sydämeltä, ne eivät ehdi kasvaa isoiksi murheiksi. Etenkin alkuvaiheessa Attendon taustatuki oli korvaamatonta, sillä kaikkia käytännön asioita ei ollut vielä ehditty miettiä.

Alussa apua on myös kokeneiden sijaisperheiden mentoroinnista. Lisäksi perheillä on mahdollisuus vertaistukeen muiden sijaisperheiden kanssa. Heitä tavataan esimerkiksi Attendon järjestämillä virkistyspäivillä.

Turvallinen koti lapselle

Sosionomiksi opiskeleva Leiri on opintovapaalla terveystarkastajan töistä. Käytännössä hän on tällä hetkellä kotiäiti ja keskittyy perhearjen pyörittämiseen.

– Attendon maksamat hoitopalkkio ja kulukorvaus mahdollistavat sen, että toinen vanhemmista voi olla täysipäiväisesti kotona. Yleensä toinen vanhempi jääkin sijoituksen alussa kotiin, jotta tilanne rauhoittuu ja kaikki osapuolet sopeutuvat uuteen tilanteeseen, Leiri toteaa.

– Rahan takia tätä ei kuitenkaan missään nimessä tehdä. On liikuttavaa, että voimme tarjota turvallisen kodin pienelle sijaislapsellemme ja olla mukana hänen elämässään. Tämä on todellista hyvän mielen työtä meille kaikille!

Dialogista ja osallistavaa lastensuojelua

Attendo tuottaa kuntien kumppanina lastensuojelun koko palveluketjun varhaisen tuen palveluista lastensuojelun sijaishuoltoon.

Attendo, kaupallinen ilmoitus– Perhehoitopalveluumme kuuluu sijaisperheiden rekrytointi, koulutus ja tukipalvelut. Kannamme vastuun sijaisperheiden kouluttamisesta, työnohjauksesta ja muista tukipalveluista koko hoitosuhteen ajan, kuvailee Attendon perhehoidon palvelupäällikkö Mira Hintsala.

Attendon tavoitteena on kehittää lastensuojelun perhehoitoa sekä ohjata sitä vaikuttavampaan ja inhimillisempään suuntaan.

– Perhesijoitus on lastensuojelulainkin mukaan ensisijainen sijoitusmuoto laitossijoitukseen nähden. Se on yleisesti myös inhimillisempi ja parempi vaihtoehto lapselle. Lisäksi perheeseen sijoittaminen on kunnan näkökulmasta kustannustehokkaampi vaihtoehto, Hintsala sanoo.

Jos laitossijoitukseen kuitenkin päädytään, on Attendolla lastensuojeluyksiköt Vantaan Kivistössä, Nurmijärvellä, Ylöjärvellä ja Savonlinnassa. Näissä yksiköissä, kuten muissakin Attendon lastensuojelupalveluissa, toteutetaan ja kehitetään dialogista työmallia. Siinä lapsen, hänen perheensä ja muun verkoston osallisuus kasvaa ja ääni tulee kuulluksi.

– Haluamme, että lapset ja nuoret tuntevat pystyvänsä vaikuttamaan omaan elämäänsä, elinympäristöönsä ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan, huomauttaa Kivistössä toimivasta Attendo Aurila -sijaishuoltoyksiköstä sekä Attendon lastensuojelun avopalveluista vastaava Kirsi Salo.

– Konkreettisesti tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että koostamme kaikki suunnitelmat ja raportit yhteistyössä nuoren itsensä kanssa. Mikäli hän ei ole asioista samaa mieltä, sekin tehdään raporteissa nähtäväksi.

Attendo kouluttaakin kaikki työntekijänsä alusta alkaen dialogisuuteen. Tällöin talon avoimet toimintatavat tulevat kuin huomaamatta osaksi päivittäistä työkalupakkia.

– Me uskomme vakaasti, että dialogisuus lisää osallisuutta ja osallisuus jälleen vaikuttavuutta ja hyvinvointia, Salo toteaa.

Monesti oireilevan lapsen tai nuoren ongelmat ratkeavat asiantuntevien ammattilaisten avulla ilman pidempää sijoitusta.

– Attendo toimii lastensuojelun ja psykiatrisen hoidon rajapinnassa. Käytössämme ovat muun muassa psykologin, konsultoivan nuorisopsykiatrin ja perhetyöntekijän palvelut. Esimerkiksi kouluongelmien takana voivat olla kielelliset tai hahmottamisongelmat, joiden löydyttyä kouluun saadaan oikeanlainen tuki ja opiskelu alkaa taas sujua.

*KAUPALLINEN ILMOITUS: ATTENDO*

Attendon lastensuojelupalvelut

  • Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon, kasvatuksen tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä yksityiskodissa sijaisvanhempien Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle lapselle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin. Hoidolla pyritään edistämään lapsen hyvinvointia sekä tukemaan kasvua ja kehitystä.
  • Attendon perhehoitopalvelut järjestää myös tukiperhetoimintaa. Tukiperhe voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä. Tukiperhetoiminnan tavoitteena on tukea lasta ja hänen perhettään niin, että perhe voimaantuu ja selviytyy jatkossa omin voimin arjesta, lasten kasvatuksesta ja hoidosta.
  • Attendon avopalvelut tarjoavat ammatillista tukihenkilötoimintaa, perhetyötä ja kotona tehtävää perhekuntoutusta sosiaalihuollon palveluna, lastensuojelun avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona.

YHTEYSTIEDOT

Kirsi Salo
044 494 0015
kirsi.salo@attendo.fi
attendo.fi