Hyppää sisältöön

Kuopuksen koulu eli Palo Alton Young Fives ohjelma

Julkaistu
Kuopuksen koulu eli Palo Alton Young Fives ohjelma

Lupasin kertoa teille Kuopuksen koulusta vähän lisää.

Amerikassa siis koulut aloitetaan 5-vuotiaana.
Täällä Kaliforniassa käytössä on kuitenkin niin sanottu cut off, eli aivan kaikki viisivuotiaat eivät aloita koulua vielä sinä vuonna kun he täyttävät viisi.
Ne lapset jotka täyttävät viisi Ennen 1.9 sinä vuonna voivat aloittaa normaalin Kindergartenin.(tavallaan eskari mutta sisällöltään vastaa Suomen 1 luokkaa)
Lapset, jotka ovat syntyneet aikavälillä 1.9-2.12 ovat niin sanottuja Cut Off lapsia ja heille on järjestetty oma mukautettu opetusohjelma. Täällä sitä kutsutaan nimellä Transitional Kindergarten.
2.12 -31.12 välillä syntyneet joulukuun lapset eivät pääse mukaan Transitional Kindergartenin ohjelmiin vaan heidän koulunaloituksensa siirtyy vuodella seuraavaan syksyyn.
Transitional Kindergartenin maksaa siis valtio, se on ilmainen julkinen koulu.Kuopus on syntynyt marraskuussa, eli hän on cut off lapsi.
Jotta tämä ei olisi kuitenkaan aivan näin yksinkertaista selvisi meille viime keväänä, että kaupungissa jossa asumme (Palo Alto) on cut off lapsille itseasiassa kolme eri vaihtoehtoa.
1. Maksullinen (ei kaupungin maksama) päivähoito, eli lapsi jatkaisi kuten aikaisempinakin vuosina normaalisti päivähoidossa kunnes vuoden päästä syksyllä aloittaisi Kinderin.
2. Trancitional Kindergarten eli TK, Kaupungin tarjoama 8.30-11.30 aikana tapahtuva mukautettu esikoulu joka valmistaa vuoden päästä alkavaan varsinaisen Kinderiin
3. Young fives. Ohjelma joka on alunperin (40vuotta sitten) perustettu lapsille jotka olivat 5-vuotiaita mutta joiden vanhemmat kokivat ettei lapsi ole vielä kypsä, syystä tai toisesta, aloittamaan Kinderiä. Nykyään tähän ohjelmaan pääsevät mukaan myös cut off lapset.
Palo Alton kaupunki maksaa toiminnan vaikka se onkin yksityinen.


Keväällä kun pohdiskelimme näitä vaihtoehtoja painoivat vaakakupissa seuraavat asiat:
Raha, Missä Kuopuksen olisi hyvä olla ja aika. Suurinpiirtein tuossa järjestyksessä.
Maksullinen päivähoito karsiutui lähes heti pois, no sen maksullisuuden tähden.
Seuraavaksi tutkailimme sitten näiden kahden jäljellä olevien paikkojen päivien pituuksia ja tarinoita niiden viihtyvyydestä.


Lopulta päädyimme hakemaan Kuopukselle paikkaa Young Fivesista.
Päivät siellä ovat hieman pidemmät kuin TK:ssa, nyt aluksi 8.30-12.30, myöhemmin syksyllä kahtena päivänä päivän pituus on vielä tunnin pidempi eli 8.30-13.30.
Young Fives ohjelma on löyhästi akateeminen, kuitenkin lapsen omat taidot ja mielenkiinnot huomioonottaen. He ovat kuitenkin kirjanneet opetussuunnitelmaansa mm. Että lapsi oppii kirjoittamaan oman nimensä ja ajamaan pyörällä ilman apupyöriä.
Moni lapsi (Kuopus mukaanlukien) toki osaakin nämä asiat, mutta heillä voi olla muita haasteita joita yritetään yhdessä ylittää lukuvuoden aikana. Kuopuksella tämä on uskallus puhua englantia muille lapsille ja aikuisille.
Young Fives ohjelma perustuu ajatukseen, että koko perhettä tuetaan lapsen kehitysvaiheiden mukaisesti. Näin ollen se siis sisältää iltakoulun ja työpäivän.


Kuopuksen luokalla on 14 poikaa ja kaksi tyttöä. Toisella young fives luokalla on sama jako tytöissä ja pojissa. Mitään täysin selvää vastausta tähän poikaoletettujen enemmistöön ei ole, mutta oletettavaa on että koska pojat usein kehittyvät hieman tyttöjä hitaammin voi se vaikuttaa siihen että poikia hakeutuu young fives ohjelmaan enemmän kuin tyttöjä.


Jokaisen perheen on osallistuttava yhtenä päivänä viikosta koulun toimintaan ja opetukseen.
Vanhemmat voivat vuorotella tai on meillä yksi perhe jonka lastenhoitaja käy hoitamassa työvuoron koska vanhemmat ovat molemmat töissä josta eivät vain kykene irrottautumaan.
Työvuoron aikana meillä on oma vastuualueemme, se voi liittyä taiteeseen, kirjallisuuteen tai matikkaan ja teemme  pienryhmien kanssa teeman mukaisia tehtäviä.
Lisäksi autamme luokan yleisessä silmälläpidossa välituntien ja leikkihetkien aikana.


Luokat ovat, kuten usein nämä koululuokat jotka ovat alle 3 luokkalaisille, täynnä leluja ja hyvin lapsilähtöisesti sisustettuja. On pehmoja, on eri puuhanurkkia, on leikkikeittiöitä ja jopa parvi jonne voi kiivetä piirtämään tai lukemaan kirjoja.
Päivittäin luokassa on pääopettaja, kaksi kouluavustajaa ja 3-4 vanhempaa.
Tämän lisäksi luokassa vierailevat musiikinopettaja joka käy viikottain pitämässä musiikkitunnin sekä englannin tukiopettaja joka käy kaksi kertaa viikossa auttamassa lapsia joiden äidinkieli ei ole englanti. Kuopus on päässyt osaksi tätä tukiohjelmaa, joka alkaa syyskuussa.
Vanhemmat tuovat vuorotellen aamun välipalan lapsille, se jaetaan kaikille ja syödään ulkona pöytien ääressä. Lapsille on pakattu mukaan lounaat jotka syödään myöhemmin koulupäivän aikana myös.


Päivien sisältöön kuuluu edellämainitut pienet työpajat liittyen matematiikkaan, taiteisiin tai äidinkieleen. Lisäksi opettaja lukee ja laulaa lasten kanssa päivittäin.
Vapaata leikkiaikaa on ulkona myös paljon.

Aamuisin lasten tehtävänä on kastella ensimmäisenä heidän itse istuttamansa puutarha, jossa siis tällä hetkellä kasvaa lähinnä kukkasia ja muita ei-syötäviä kasveja.
Myöhemmin vuoden aikana siihen lisätään myös syötäviä kasveja.Iltakoulu on nimensä mukaisesti iltaisin. 1-2 kertaa kuukaudessa luokan vanhemmat kokoontuvat opettajan johdolla opiskelemaan 2,5tunniksi kerrallaan tämän ikävaiheen pedagogiaa ja käyttäytymistä sekä jaamme omia haasteitamme lasten kanssa ja etsimme itsellemme ja toisillemme uusia työvälineitä kasvatukselliseen työkalupakkiimme.

Toistaiseksi olen ollut enemmän kuin tyytyväinen. Kuopuksen opettaja on aivan ihana, todella pitkä linjan ammattilainen jolla on tausta kaksikielisten lasten puheterapeuttina. Hän on lempeä mutta tiukka. Hän saa 16 lapsen (joista noin 10 on aika levottomia) istumaan rauhassa matolla jopa 35 minuuttia kerrallaan. Hän selkeästi tietää mitä tekee ja osaa työnsä.
Kuopuksen luokalla on monta lasta joilla on omat haasteensa, autismin kirjoa, aspergeria, ylivilkkautta ym. Sen sijaan että se kuitenkaan vaikuttaisi negatiivisesti luokan kokoonpanoon, koen sen olevan jollain tapaaa todella hyvä kokemus niin aikuisille kuin lapsille.
Ymmärrys kaikkien erilaisuudesta, ja siitä miten kaikilla on oma kipupisteensä on selkeästi hyvin yhteen sitova ja kannatteleva vertaistuki.


Päivät ovat strukturoituja ja selkeitä.
7-8 aikuista per 16 lasta takaa sen että jokainen lapsi huomioidaan eikä kukaan jää yksin.
Vanhemmista ovat mukana aika tasaisesti puolet isistä ja puolet äideistä.

Ohjelma vaatii vanhemmilta osallisuutta ja sitoutumista. Ei voi vain viedä lasta kouluun ja hakea taas pois. Mutta koen sen antavan minulle paljon. Kuopuksen luokka on täynnä mahtavia pieniä ihmisenalkuja ja olen tässä lyhyessä ajassa tutustunut jo moneen todella mukavaan äitiin.
Iltaopiskelut tuntuvat taasen menevän vanhalla rutiinilla, kokemuksesta tiedän, että lasten kasvatuksen opiskelussa ei koskaan voi kuin voittaa.


 

Enempää kuvia sisätiloista en oikein voinut julkaista yksityisyyssuojasyistä. Lasten piirustuksia ja nimilappuja kun näkyy ympäri luokkahuonetta.
Nämä kuvat on otettu koulun loppumisen jälkeen, tietenkin koulupäivien aikana paikalla on myös ulkoleluja ja elämää.
Koulun linja on kuitenkin ymmärrettävistä syistä erittäin tiukka koskien yksityisyydensuojaa ja siksi nämä kuvat ovat näin tyhjiä.

 

© all rights reserved

Annuska Dal Maso

annuska@annuskadalmaso.com