Hyppää sisältöön

Tutkimuksen mukaan maito ei vahvista luita, vaan lisää kuolleisuutta

Julkaistu
Tutkimuksen mukaan maito ei vahvista luita, vaan lisää kuolleisuutta

Kuva: Pixabay / manolofranco

Laajassa ruotsalaisessa seurantatutkimuksessa selvitettiin runsaan maidon juomisen vaikutuksia luunmurtumiin ja kuolleisuuteen. Tutkimuksessa seurattiin kahta ryhmää, joista toinen koostui miehistä ja toinen naisista. Naisista koostuvassa ryhmässä oli 61 433 henkilöä ja heitä seurattiin 20 vuoden ajan. Miesten ryhmä taas koostui 45 339 henkilöstä ja seuranta kesti 11 vuotta.

Tulokset olivat päinvastaisia siihen nähden, mitä melko fanaattinen maitoon liittyvä terveysneuvonta (katso aiempi postaukseni aiheesta) pyrkii meille tolkuttamaan. Kummassakaan ryhmässä runsas maidon juominen ei vähentänyt luunmurtumien riskiä. Miesten ryhmässä maidon juomisen määrällä ei ollut tilastollista merkitystä luunmurtumariskin kannalta. Naisten ryhmässä sen sijaan havaittiin, että runsas maidon juominen jopa lisäsi riskiä murtumiin.

Merkittävää oli myös se, että sekä miehillä että naisilla runsas maidon juominen lisäsi kuolleisuutta. Varsinkin sydän- ja verisuonisairauksiin liittyvä kuolleisuus lisääntyi, mutta sama suuntaus oli myös syöpäkuolleisuudella. Naisilla yhteys oli voimakkaampi kuin miehillä. Runsaalla maidon juomisella tarkoitettiin tässä tutkimuksessa vähintään kolmea lasillista päivässä ja vähäisellä juomisella pienempää päivittäistä määrää kuin yksi lasillinen.

Kaikkia maitotuotteita ei kuitenkaan voi niputtaa samaan pakkaan. Aiemmin mainitut haitat koskivat siis tavallisia maitojuomia. Sen sijaan juustoilla sekä hapanmaitotuotteilla, kuten jogurtilla, havaittiin olevan naisille suotuisia terveysvaikutuksia. Naisilla runsas hapanmaitotuotteiden ja juustojen käyttäminen vähensi luunmurtuma- ja kuolleisuusriskiä.  Miehillä tämä positiivinen vaikutus oli tutkimusasetelmasta riippuen joko pienempi tai tilastollisesti merkityksetön.

Syy siihen, miksi maidon vaikutukset terveyteen eroavat juuston ja hapanmaitotuotteiden vaikutuksista saattaa piillä galaktoosissa, joka on monosakkaridi, joka glukoosin kanssa muodostaa laktoosin. Maito sisältää huomattavasti suurempia määriä galaktoosia kuin juusto ja hapanmaitotuotteet.

Eläinkokeissa lisääntyneen galaktoosin saannin on havaittu aiheuttavan muutoksia, jotka muistuttavat luonnollisen ikääntymisen nopeutumista. Se, miten lisääntynyt galaktoosinsaanti ihmisiin vaikuttaa, vaatii vielä lisäselvityksiä. Tässä tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että runsas maidonjuonti oli yhteydessä laboratoriokokein todettaviin kohonneisiin tulehdusarvoihin sekä oksidatiivisen stressin (epätasapaino solujen hapetus-pelkistystilassa) biomarkkereihin. Hapanmaitotuotteilla ei vastaavia vaikutuksia ollut.

Myös tulokset juuston ja hapanmaitotuotteiden terveellisyydestä verrattuna maitojuomiin on ristiriidassa yhteiskunnallisen valistuksemme kanssa. Esimerkiksi neuvoloissa usein korostetaan, että lasten kalsiumsaanti olisi hyödyllisempää turvata rasvattomalla maidolla kuin enemmän rasvaa sisältävillä juustoilla ja jogurteilla. Tämän kyseinen tutkimus kyseenalaistaa.

Tutkimusryhmän mukaan yleensäkin maidon vaikutuksia terveyteen tulisikin selvittää lisää.

Sanna Kaski

 

Lähteenä käytetty tutkimusartikkeli:

Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men: cohort studies

Karl Michaëlsson, Alicja Wolk, Sophie Langenskiöld, Samar Basu, Eva Warensjö Lemming, Håkan Melhus, Liisa Byberg

Artikkeli on julkaistu British Medical Journalissa ja se on avoimen verkon kautta luettavissa tästä linkistä.