Hyppää sisältöön

Yhdessä lukeminen kannattaa aina

Äiti ja isä saattavat huomata yhteisten lukuhetkien aikana lapsensa oppimiseen liittyviä vaikeuksia.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Colourbox
Yhdessä lukeminen kannattaa aina

Lukemaan oppii lukemalla – ja erityisesti lukemalla yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien yritykset suoranaisesti opettaa lapsiaan lukemaan sen sijaan näyttäisivät jopa huonontavan lukutaitoa, ja sama pätee matematiikan taitoihin.

Havainto on peräsin Daria Khanolaisen tuoreesta väitöskirjasta (jyu.fi). Hänen mukaansa kyse ei kuitenkaan välttämättä ole siitä, että vanhemmat opettaisivat lukemista ja laskemista tavalla tai toisella väärin.

Vanhemmilta saadun opetuksen negatiivinen yhteys lapsen luku- ja laskutaitoon voi nimittäin johtua siitä, että vanhemmat tunnistavat lapsensa todelliset oppimiseen liittyvät vaikeudet ja yrittävät tukea häntä. Syy negatiiviseen yhteyteen ei siten olisi kotona saadun opetuksen laatu, vaan opetushalun alun perin herättäneet oppimisvaikeudet.

Tarinan opetus on, että vanhemmilla on arvokasta tietoa lapsen varhaisista oppimisvaikeuksista. Kasvatusalan ammattilaisten kannattaisi käyttää tätä tietoa hyväkseen. Riskin tunnistaminen mahdollisimman varhain helpottaa tarvittavan tuen ja interventioiden tarjoamista.

Khanolainen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten lukutaito ja matemaattiset taidot kehittyvät lapsuudesta nuoruuteen, ja miten erilaiset perheeseen liittyvät tekijät ennustavat tätä kehitystä.

Väitös perustuu kolmeen Suomessa tehtyyn pitkittäistutkimukseen, joissa seurattiin samojen lasten kehitystä vuosien ajan. Tutkimuksiin on koottu tietoja n. 2 500 lapsiperheestä.

Vanhempien vaikeudet lukemisessa ja matematiikassa enteilivät vastaavia vaikeuksia lapsilla niin lapsuudessa, nuoruudessa kuin varhaisaikuisuudessakin.

Vanhemman omat oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan vaikuttaneet siihen, miten innokkaasti lapsen oppimista kotona tuettiin. Tutkimuksissa mukana olleet perheet osallistuivat keskimäärin varsin aktiivisesti lastensa oppimiseen erityisesti koulun ensimmäisillä luokilla.

Lukemisen ja matematiikan taitojen havaittiin liittyvän vahvasti yhteen: vanhemman matemaattiset taidot ennustivat sekä lapsen matemaattisia että luetun ymmärtämiseen liittyviä taitoja.

Samanaikaiset lukemisen ja matemaattisten taitojen vaikeudet olivat jopa yleisempiä kuin erilliset vaikeudet kyseisillä alueilla. Tästä voi Khanolaisen mukaan päätellä, että oppimisvaikeuksista kärsivät lapset tarvitsevat tukea yleensä useampaan kuin yhteen taitoon.

Väitöskirja Parental Factors in the Development of Foundational Academic Skills from Childhood to Adolescence tarkastettiin helmikuussa Jyväskylän yliopistossa.

Hyvä lukija,

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema Lapsen Maailma -lehti on journalistisin periaattein toteutettava aikakauslehti, joka katsoo maailmaa uteliaan lapsen silmin. 

Tue Lastensuojelun Keskusliittoa (lskl.fi) sekä laadukasta journalismia tilaamalla Lapsen Maailma  joko diginä tai painettuna lehtenä

Ulla Siimes, päätoimittaja ja Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja  

Tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *