Hyppää sisältöön

Suomessa ja Hollannissa opitaan pyöräilemään varhain

Taidon varhainen oppiminen liittyy pyöräilyn vahvaan asemaan yhteiskunnassa.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Suomessa ja Hollannissa opitaan pyöräilemään varhain

Suomalaislasten tiedetään oppivan motoriset perustaidot kansainvälisesti vertaillen varhain. Tuoreen tutkimuksen mukaan tämä pätee myös fillarointiin: kymmenen maan vertailussa vain hollantilaiset oppivat ajamaan pyörällä suomalaisia nuorempina.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja yhdeksän ulkomaisen yliopiston toteuttamassa kyselytutkimuksessa pyöräilytaidon keskimääräinen oppimisikä vaihteli neljän ja seitsemän ikävuoden välillä.

Hollannissa, Suomessa ja Belgiassa pyöräilemään opitaan selvästi nuorempana kuin muissa tutkimuksen maissa. Hollannissa taito opitaan keskimäärin 4,2-vuotiaana, Suomessa 4,8- ja Belgiassa 5,1-vuotiaana. Portugalissa, Brasiliassa ja Meksikossa pyöräilytaitoisia ovat vasta keskimäärin 6,2–7,5-vuotiaat.

Pyöräilytaidon oppiminen on varhaistunut vuosikymmenten mittaan. 1960- ja 70-luvuilla syntyneillä keskimääräinen oppimisikä oli 6,2 ikävuotta, 80- ja 90-luvuilla syntyneillä 5,7 ikävuotta ja 2000-luvulla syntyneillä enää 5,2 ikävuotta.

Fillaroimaan opitaan yhä nuorempana.

Nopeinta oppimisiän varhaistuminen on ollut maissa, joissa oppimisikä oli lähtökohtaisesti myöhäisin. Hollannissa pyöräilytaidon oppimisikä ei ole muuttunut juuri lainkaan viime sukupolvien aikana, vaan se on pysytellyt reilussa neljässä ikävuodessa. Oppimisiän mukainen maiden keskinäinen järjestys säilyi lähes muuttumattomana eri sukupolvia vertailtaessa.

Yliopistonlehtori Arto Laukkanen ja tutkijatohtori Elina Hasanen Jyväskylän yliopistosta pitävät pyöräilytaitoa perustavanlaatuisena lapsuudessa opittavana motorisena taitona, jolla on elinikäinen käyttöarvo.

Jatkossa olisi tutkijoiden mukaan tärkeää selvittää, mitkä tekijät selittävät maiden ja sukupolvien välisiä eroja pyöräilytaidon oppimisiässä. Tutkijaryhmä olettaa, että taidon varhainen oppiminen liittyy pyöräilyn vahvaan asemaan yhteiskunnassa.

Pyöräilyn opettelun mahdollisuudet ja varhaisen oppimisen tuomat hyödyt ovat suurimmat siellä, missä pyöräilyä arvostetaan ja sen edistämiseen panostetaan kunnolla yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa.

Kyselytutkimus oli osa Lissabonin yliopiston koordinoimaa L2Cycle-tutkimushanketta (frontiersin.org), jossa tarkastellaan pyöräilytaidon oppimiseen liittyviä tekijöitä 29 maassa.

Tutkimukseen osallistuneet olivat sellaisia täysi-ikäisiä, jotka osaavat pyöräillä. Osallistujat arvioivat oman pyöräilytaitonsa lisäksi oman lapsensa taidot. Suomesta mukana oli yli 900 pyöräilijää. 

Tutkimusartikkeli julkaistiin Frontiers in Public Health -julkaisussa huhtikuussa (frontiersin.org).

PS.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *