Hyppää sisältöön

Pitkäkestoinen stressi vahingoittaa lapsen kehitystä

Lapsi tarvitsee elämäänsä sopivasti stressiä oppiakseen selviytymään haastavista tilanteista. Pitkäkestoinen stressi ilman aikuisen tukea voi kuitenkin vahingoittaa kehitystä. Tyypillisiä lapsen stressikuormaa kasvattavia asioita ovat vanhempien ero ja vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Pitkäkestoinen stressi vahingoittaa lapsen kehitystä

Girl sitting on the top of Saana Fell and looking down at Lake Kilpisjarvi and surrounding area. Kilpisjarvi, Finnish Lapland, Finland, Europe

Minna Rytilä-Manninen setvii väitöskirjassaan lapsuusiän kuormittavien elämäntapahtumien yhteyttä nuorten psykopatologiaan ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Tulokset kertovat, että lapsuuden haitalliset elämäntapahtumat lisäävät riskiä nuorten vakaviin mielenterveyshäiriöihin ja itsetuhoisuuteen.

Lasten ja nuorten kuormittavien elämäntapahtumien havaitseminen ja niihin puuttuminen on tutkijan mukaan ensiarvoisen tärkeää, jotta sukupolvelta toiselle siirtyvä pahoinvoinnin kierre saadaan poikki.

Rytilä-Mannisen aineistona olivat Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykiatrisessa osastohoidossa olleet nuoret, joita verrattiin saman alueen koulujen ja oppilaitosten nuoriin. Molempiin ryhmiin kuului yli kaksisataa 13–17-vuotiasta nuorta.

Kuormittavina tapahtumina tutkimuksessa pidettiin lapseen kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa, vanhempien välistä väkivaltaa, vanhemman mielenterveys- tai päihdeongelmaa, vanhempien eroa ja vanhemman rikollisuutta. Väitös Adverse Childhood Experiences, Psychopathology, and Self-Harming Behavior tarkastettiin Tampereen yliopistossa joulukuussa.

Psykiatrisen osaston nuorista viidennes oli kokenut vähintään neljä tutkituista kuormittavista elämäntapahtumista. Kontrolliryhmän nuorista vastaavan kuormituksen oli kokenut vain kaksi prosenttia.

Osastonuorten itsetuhoinen käyttäytyminen oli yhteydessä itseraportoituun depressiivisyyteen, seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja impulsiivisuuteen. Muussa kuin itsemurhatarkoituksessa tehty itsensä vahingoittaminen oli yhteydessä heikkoon sosiaaliseen toimintakykyyn.

Lue lisää: Tytöt ottavat asiat raskaasti – ja ahdistuvat

Lue lisää: Itsetuhoisten nuorten tulkki