Hyppää sisältöön

Perheen ja työn välinen ristiriita koettelee erityisesti yksinhuoltajaäitejä

Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Perheen ja työn välinen ristiriita koettelee erityisesti yksinhuoltajaäitejä

people, medicine, healthcare and sorrow concept – sad or crying female nurse at hospital corridor

Jatkuvasti yleistyvät epätyypilliset työajat haastavat lapsiperheet, ja erityisen ahtaalle 24/7-työelämä ajaa yksinhuoltajaäidit.

Sanna Moilanen setvii väitöstutkimuksessaan, kuinka epätyypillisinä aikoina työskentelevät yksinhuoltajaäidit selviytyvät perhe-elämän ja työn yhteen sovittelusta Suomessa, Alankomaissa ja Isossa-Britanniassa. Aineistona olivat Perheet 24/7 -tutkimusprojektissa kolmessa maassa tehdyt verkkokyselyt ja 16 suomalaisen yksinhuoltajaäidin haastattelut.

Moilasen väitös Managing the ’Triple Demand’: Lone Mothers’ Nonstandard Work Hours and Work–Family Reconciliation tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa syyskuussa.

Työ- ja perheroolien välinen ristiriita koetteli äitejä jokaisessa kolmessa maassa. Äideistä tuntui, ettei työ jättänyt tarpeeksi aikaa lapsille tai kotitöille. Vaikealta tuntui erityisesti se, ettei lasten kanssa voitu olla perinteisesti perhe-elämälle pyhitettyinä aikoina eli iltaisin, viikonloppuisin ja öisin.

Vuorotyötä tekeviä suomalaisia yksinhuoltajaäitejä huolettivat lasten epäsäännölliset vuorokausirytmit, rutiinien rikkoutuminen, pitkät vuoropäiväkodissa vietetyt hoitoajat ja perheajan vähyys.

Yksinhuoltajaäidit kokivat kaikissa kolmessa maassa työn ja äitiyden välisen rooliristiriidan puolisoäitejä voimakkaammin. He kykenivät kuitenkin myös haastamaan kulttuurisia äitiysodotuksia.

Joidenkin äitien mielestä vuorotyöhön liittyvät pitkät vapaat mahdollistivat jopa enemmän yhteistä aikaa lasten kanssa kuin työskentely tyypillisinä aikoina. Työtä pidettiin tärkeänä omalle hyvinvoinnille, ja äidit osoittivat suurta luovuutta ratkoessaan vuorotyöhön liittyviä käytännön ongelmia.