Hyppää sisältöön

Oppivelvollisuusiän nosto irrallisena muutoksena ei tuo toivottua tulosta

Kesän jälkeiseen arkeen palaaminen näyttää tosin hyvin toisenlaiselta kuin vuosi sitten, mutta poikkeustilanne on opettanut arvostamaan monia itsestään selvyyksiä, Hanna Heinonen kirjoittaa.
Julkaistu
Teksti Hanna Heinonen
Kuvat Mara Leppä
Oppivelvollisuusiän nosto irrallisena muutoksena ei tuo toivottua tulosta

Hanna Heinonen toiminnanjoht LSKL

Kulunut vuosi on opettanut elämään hetkessä ja suunnitelmia joustavasti muuttaen. Meistä jokaisen on pitänyt tavalla tai toisella oppia sietämään epävarmuutta. Moni on joutunut luopumaan itseään virkistävistä asioista: sukulaisten ja ystävien tapaamisesta, kirjastoista, museoista, musiikkitilaisuuksista, matkoista ja harrastuksista.

Onneksi kesätoimintojen ja -leirien avautuminen tarjosi monelle perheelle ilon hetkiä ja mahdollisuuden hengähtää arjesta. Hiljalleen myös sosiaaliset kontaktit aktivoituivat. Suomi näyttäytyi monelle aivan uudessa valossa vetovoimaisena ja monipuolisena lomakohteena – tosin ilman perinteisiä massoja kokoavia kesätapahtumia.

Kesän jälkeiseen arkeen palaaminen näyttää tosin hyvin toisenlaiselta kuin vuosi sitten, mutta poikkeustilanne on opettanut arvostamaan monia itsestään selvyyksiä.

Keskellä poikkeuksellisia aikoja kansallisen lapsistrategian valmistelua on jatkettu, mikä on todella ilahduttavaa. Lapsistrategia on erinomainen väline sen varmistamiseen, ettemme tee lapsia ja perheitä koskevia haitallisia päätöksiä. Vain siten luomme pohjaa pitkäjänteisille ratkaisuille.

Lasten ja nuorten mahdollisuus saada ajan tasaista tietoa heille sopivalla tavalla on poikkeustilanteessa entistäkin tärkeämpää. Meidän tulee huolehtia siitä, että he saavat tietoa ikätasoisesti ja että heidän mielipidettään kysytään – ja kuunnellaan. Olisi kuultava se kaikkein hiljaisinkin ääni, jotta jokainen lapsi ja nuori voi kokea kuuluvansa yhteisöön, jossa ketään ei jätetä huomiotta.

Kukaan Suomessa asuva lapsi ei ansaitse niitä ennakkoluuloja, joita monet heistä vielä tänäkin päivänä kohtaavat.

Koulun ja varhaiskasvatuksen merkitys arjen hyvinvoinnin rakentajana on ilmeinen. Lapsen oikeuksien komitean mukaan tärkein yksittäinen poliittinen investointi, jonka valtiot voivat tehdä nuorten välittömän ja pitkäaikaisen kehityksen turvaamiseksi, on taata oikeus yleiseen, laadukkaaseen ja osallistavaan opetukseen.

Yksi keskeinen valmisteilla oleva uudistus on oppivelvollisuusiän nostaminen. Parhaimmillaan se kasvattaa toisen asteen tutkinnon suorittaneiden määrää ja kohdentuu kaikkiin niihin nuoriin, joiden koulupolku on katkeamassa peruskouluun.

Oppivelvollisuusiän nosto vain teknisenä ja irrallisena muutoksena ei tuo toivottua tulosta. Tarvitaan myös oikeanlaisia tukitoimia riittävän varhaisessa vaiheessa. Vain näin voidaan auttaa esimerkiksi terveyspulmista tai motivaatio-ongelmista kärsiviä nuoria selviytymään toisen asteen opinnoistaan.

Nyt, kun olet lukenut jutun, haluaisimme kertoa Sinulle,

että julkaisemme aina joitakin lehden juttuja verkossa ilmaiseksi. Näin siksi, että tärkeä ja asiantunteva tieto lapsista ja perheistä olisi mahdollisimman monen saatavilla.

Lehtitilauksista saatavilla tuloilla pystymme kuitenkin tekemään laadukkaampaa ja monipuolisempaa lehteä. Haluaisitko auttaa meitä siinä? Tilaamalla Lapsen Maailman printti- tai digilehden tuet samalla Lastensuojelun Keskusliiton työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Painatamme lehden Punamustan painotalossa Joensuussa. Punamustalle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki. Lehti painetaan PEFC-sertifioidulle paperille, johon käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista. Tämä tiedoksi sinulle, jota paperisen lehden ekologinen jalanjälki huolettaa.

Mainos Lapsen Maailman digilehdestä