Hyppää sisältöön

Oman kuntoutuksen herraksi

Lapset ja nuoret, joilla on jokin heidän elämäänsä vaikuttava vamma, voivat jatkossa osallistua paremmin kuntoutustaan koskeviin asioihin. LOOK-hankkeessa kehitetyt toimintatavat vahvistavat lapsen toimijuutta ja osallistumista.
Julkaistu
Teksti Ulla Ojala
Kuvat Colourbox
Oman kuntoutuksen herraksi

Invalid or disabled child boy sitting on wheelchair hand holding soccer sport ball white isolated

LOOK-hankkeen takana ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Lastensuojelun Keskusliitto ja Kela. Toimintatavat on kehitetty lapsen, hänen perheensä ja kuntoutuksen ammattilaisten avuksi.

– Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä ryhmää ”vammaiset lapset”, vaan jokaisella lapsella on omat yksilölliset tarpeensa, mahdollisuutensa ja toiveensa. Tästä syystä jokaisen lapsen osallisuus ja toimijuus omassa kuntoutusprosessissaan on ensiarvoisen tärkeää. Tämän oikeuden toteutumiseksi on myös huolehdittava siitä, että lapsilla, jotka tarvitsevat tukea ja apua itsensä ilmaisuun ja vuorovaikutukseen, on mahdollisuus myös saada sitä riittävästi, sanoo Lastensuojelun Keskusliiton erityisasiantuntija Kirsi Pollari.

Lasten kuntoutusta ohjaavat YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus.

Kolmivuotisessa hankkeessa on kehitetty kolme työkalua, jotka löytyvät verkkojulkaisuna. Sähköiseen Metku-kirjaan vietyjen tekstien, valokuvien ja vaikkapa piirustusten kautta voidaan kuvata lapselle merkityksellinen arjen toiminta ja esim. hänen haaveitaan ja unelmiaan, joita voi hyödyntää kuntoutumisessa.

Metku-neuvottelu on ohjeistus, joka on tehty helpottamaan kuntoutumiseen liittyvien neuvotteluiden käytännön järjestelyjä lapsi- ja perhelähtöisesti.

Metku-muistio on tarkoitettu lasten kuntoutuksen sekä muiden lasten arjessa toimivien ammattilaisten käyttöön. Se mm. auttaa mahdollistamaan lapselle merkityksellisen toiminnan.

Hankkeen juhlaseminaarissa 7.9. esitellään LOOK-hankkeen tuloksia ja tutkaillaan, kuinka niitä voi hyödyntää kuntoutuskäytännöissä.

”Lapsen edun toteutuminen kuntoutuksessa. Osallistumista ja toimijuutta vahvistavat hyvät käytännöt” Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 5/2017

metropolia.e-julkaisu.com/lapsen-metkut

look.metropolia.fi

Kirsi Pollarin ja Virve Toivosen toimittama Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille löytyy e-julkaisuna verkosta.