Hyppää sisältöön

Lapsi ei odota

Lasten asiat on saatava entistä laajemmin poliittisen mielenkiinnon kohteeksi. Uuden hallituksen tulee konkretisoida, miten se käyttää lapsivaikutusten arviointia politiikkansa tukena, Hanna Heinonen kirjoittaa. Hän on Lastensuojelun keskusliiton tuore toiminnanjohtaja ja Lapsen Maailman päätoimittaja.
Julkaistu
Teksti Hanna Heinonen
Lapsi ei odota

Uuden hallituskauden käynnistyessä minäkin aloitin uusissa tehtävissä. Taaksepäin katsomisen sijaan katse on kiinnittynyt tiukasti tulevaisuuteen.

Lasten asiat on saatava entistä laajemmin poliittisen mielenkiinnon kohteeksi. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on pidetty hyväksyttävänä, että lapsiin ja perheisiin liittyviä ratkaisuja on tehty ilman systemaattista lapsi- ja perhepolitiikkaa.

On äärimmäisen tärkeää pohtia, miten perhe- ja työelämän yhteensovittaminen onnistuu paremmin, mutta vähintään yhtä tärkeää on miettiä myös muita lapsi- ja perhepolitiikan osa-alueita. Tämä edellyttää hallitukselta systemaattisesti suunniteltua, johdettua ja toteutettua lapsi- ja perhepolitiikka.

Uuden hallituksen tulee myös konkretisoida, miten se käyttää lapsivaikutusten arviointia politiikkansa tukena. Kipeiden leikkausten kohdalla, jollaisena esimerkiksi lapsilisien leikkauksia voi pitää, hallituksen on pystyttävä osoittamaan päätöstensä konkreettinen vaikutus erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten elämään.

Hallituksen tulee myös havainnollistaa, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen uudelleenjärjestely vaikuttaa lapsiin ja lapsiperheisiin.

Lapsivaikutusten arviointi ulottuu laajalle, ei vain suoranaisesti lapsiin kohdistuviin päätöksiin. Yhtälailla työllisyyteen liittyvät ratkaisut vaikuttavat niiden lasten arkeen, joiden vanhempia irtisanomiset tai työllistämistoimenpiteet koskevat.

Lapsen maailma on tässä ja nyt, eikä vuosien kuluessa hukattuja hetkiä ja mahdollisuuksia saada koskaan takaisin. Siksi lapsi- ja perhepolitiikan toimenpiteet on tehtävä juuri nyt ja juuri näille lapsille, nuorille ja perheille, jotka sitä tänään tarvitsevat.

Lehtemme nimen mukaisesti on huomioitava ennen kaikkea lapsi ja hänen yksilöllinen elämäntilanteensa. Politiikan ja arjen haaste on huomata juuri sekin lapsi, joka helposti jää näkymättömäksi.