Hyppää sisältöön

Kuritusväkivallan kielto vähentää nuorisoväkivaltaa

Lasten fyysisen rankaisemisen täyskielto vähentää nuorten välistä väkivaltaa sekä miehillä että naisilla.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Kuritusväkivallan kielto vähentää nuorisoväkivaltaa

Male protecting face from violent attack. Adult caucasian man covering face and head to stop punches in a fight from attacker. Violence and crime concept.

Nuoret miehet tappelevat kurituksen täyskiellon säätäneissä maissa lähes kolmanneksen vähemmän kuin maissa, joissa lasten ruumiillinen kuritus on sallittua sekä koulussa että kotona. Nuorilla naisilla vastaava ero on peräti 42 %.

Tutkimus perustuu kahden kansainvälisen kyselytutkimuksen tuloksiin. 88 maassa tehtyihin kyselyihin vastasi yhteensä yli 400 000 iältään 11–17-vuotiasta koululaista ja opiskelijaa. Mukana oli täydellisen ja osittaisen kurituskiellon maita sekä niitä, joissa lasten kuritusväkivaltaa ei ole lailla rajoitettu.

Aineistosta löytyy myös Suomi, jossa lasten fyysisen ja alistavan kurituksen kieltävä laki astui voimaan vuonna 1984. Corporal punishment bans and physical fighting in adolescents: an ecological study of 88 countries -tutkimuksen julkaisi BMJ Open.

Vaikutusta etenkin nuorten naisten aggressiivisuuteen

Esim. Kanadassa, USA:ssa ja Isossa-Britanniassa lasten fyysinen kuritus on kielletty kaikkialla muualla paitsi kodin seinien sisäpuolella. Näissä osittaisen kiellon maissa nuorten miesten väliset tappelut olivat yhtä yleisiä kuin maissa, joissa ei ole kurituskieltoa lainkaan. Nuorilla naisilla osittainenkin kurituskielto vähensi tappeluhalukkuutta.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet selvän yhteyden lapsuusajan kuristusväkivallan ja myöhemmällä iällä ilmenevän aggressiivisuuden ja mielenterveyden häiriöiden välillä. Tämän tutkimuksen tekijät varoittavat kuitenkin vetämästä tuloksista liian suoraviivaisia johtopäätöksiä.

Lakiin kirjatun kurituskiellon ja tappelujen määrän välinen korrelaatio on selvä, mutta se ei välttämättä tarkoita, että niiden välillä olisi syy-seuraussuhde. Kurituskiellon tai sen puuttumisen ohella asiaan voi vaikuttaa esim. väkivallan yleinen esiintyvyys kyseisessä maassa. Tukijat ovat pyrkineet ottamaan nämä tekijät analyysissaan huomioon, mutta niiden täydellinen eliminointi teettää vielä lisää töitä.

Tutkimuksen löydät täältä.