Hyppää sisältöön

Autismitutkimusta vahvuuksien pohjalta

Tietokonepelit ovat avanneet uusia mahdollisuuksia myös vahvaa tukea tarvitsevien ja vähän puhuvien autististen lasten tutkimiseen. Vesa Korhonen analysoi väitöstutkimuksessaan autismin kirjoon kuuluvien lasten silmiin katsomista tietokonepelin avulla.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat StockSnap
Autismitutkimusta vahvuuksien pohjalta

Autismi on kehittyvän keskushermoston häiriö, johon liittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen ja erityisesti katsekontaktin puutteita. Syitä katseiden vaihdon vaikeudelle ei täysin tunneta. Myös autismin perussyy on tuntematon.

Korhonen päätyi tietokoneistettuun tutkimusmenetelmään mm. siksi, että autismiin liittyy usein mielenkiinto tietotekniikkaa kohtaan.

Arviointia varten peliin lisättiin virtuaalinen hahmo, jonka katseen perusteella lasten tuli löytää se laatikko, johon hahmo katsoi. Lasten suoriutumista pelissä ja heidän keskittymistään silmiin analysoitiin yksilötasolla.

Mittareina toimivat virheiden määrä ja silmänliikkeiden aika. Tutkimukseen osallistui neljä autismin kirjoon kuuluvaa lasta, iät 9, 11, 12 ja 14 vuotta.

Peli toimi tutkimusvälineenä hyvin, sillä lapset pelasivat sitä systemaattisesti, eivät sattumanvaraisesti. Vain yksi tutkituista teki huomattavan paljon virheitä yrittäessään löytää virtuaalihahmon katseen kohdetta. Kaksi keskittyi oikeita valintoja tehdessään pelihahmon silmiin yhtä pitkään kuin verrokkiryhmän ei-autistiset lapset.

Korhosen väitöksen kantavana ideana oli tuoda autismitutkimukseen vahvuuksien näkökulmaa tutkimalla autismin kirjoon kuuluvien lasten suoriutumista heidän omalla vahvuusalueellaan. Tutkimusvälineenä toiminut tietokonepelikin kehitettiin lapsille ennestään tutun ja mieluisan pelin pohjalle.

>Vesa Korhonen: High support need and minimally verbal children with autism – exploration of technology-based research methodology and the case of attending to eyes. Itä-Suomen yliopisto 2017.

Lue myös: Autistipoika Martti

Lue printtilehdestä loput Tutkitut:

Lapsentekoa lykänneet naiset ovat usein pitkälle koulutettuja, menestyviä ja tupakoimattomia.

Liikuntapeli voi edistää myös sosiaalista hyvinvointia.