Hyppää sisältöön

Atte Ahokas: Äänioikeus 16-vuotiaille!

"Lasten asemaa päätöksenteossa tulisi vahvistaa. Yksi keino olisi antaa äänestysoikeus jo 16-vuotiaille,” kirjoittaa kolumnissaan Atte Ahokas. Hän on Jokioisilla asuva lukiolainen ja ilmastoaktivisti FridaysForFuture-liikkeessä.
Julkaistu
Teksti Atte Ahokas
Kuvat Mara Leppä
Atte Ahokas: Äänioikeus 16-vuotiaille!

Sopimusvaltiot tunnustavat, että jokaisella lapsella on synnynnäinen oikeus elämään. Sopimusvaltiot takaavat lapselle henkiinjäämisen ja kehittymisen edellytykset mahdollisimman täysmääräisesti.” 

Näin lukee Lapsen oikeuksien sopimuksen 6. artiklassa, jonka on saattanut voimaan 192 Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltiota. Mutta miten tosissaan sopimusvaltiot ovat valmiita toteuttamaan sopimusta? 

Ilmasto- ja ekokriiseissä lapset ovat hyvin heikossa asemassa. He ovat riippuvaisia aikuisten huolenpidosta, eikä heillä ole täysiä mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Heillä on oikeus odottaa, että aikuiset pitävät heidät turvassa, mutta miten se onnistuu ilmastokriisien kurittamassa, alati epävarmemmaksi ja vaarallisemmaksi muuttuvassa maailmassa? 

Lasten oikeutta turvalliseen elämään ei ole mahdollista taata, kun samalla edistetään luonnonvarojen ylikulutusta, ekosysteemien heikentämistä ja fossiilisten polttoaineiden polttamista. Jatkamalla nykyisellä kestämättömällä tiellä päättäjät tuomitsevat tietoisesti tulevat sukupolvet sairauksiin, pakolaisuuteen ja kuolemaan. 

Eikä ongelma ole vain tulevaisuudessa. Esimerkiksi Syyriaa koetelleen pitkäaikaisen ja kovan kuivuuden nähdään olleen osasyynä Syyrian sisällissodan syttymiseen, jonka myötä yli 13 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa, ja miljoonien lasten koulunkäynti on keskeytynyt. 

Valitettavasti voimme odottaa lisää tämänkaltaisia tapahtumaketjuja, joissa planeettamme heikkenevät ekosysteemit ja ilmasto edistävät riskiä inhimillisten konfliktien syntymiselle entuudestaan epävakaissa tilanteissa. 

Hei aikuiset, olkaa valmiita kuulemaan aidosti lasten viestiä ja muuttamaan mieltä! 

Lapsen oikeuksien sopimus takaa lapsille oikeuden ajattelunvapauteen, järjestäytymiseen ja tietoon. 

Ilmastokriisiä ei saa pimittää lapsilta, vaan heille on kerrottava siitä lapsen oman kehitystason mukaisella tavalla ja annettava mahdollisuus toimia tiedon mukaisesti. 

Ilmastokriisin ja luontokadon torjunta on erityisen tärkeää juuri lapsille, jotka tulevat elämään pisimpään nykyisten päätösten seuraamusten kanssa. Siksi on loogista, että heillä on sananvaltaa siihen, millainen heidän oma tulevaisuutensa tulee olemaan. 

Ensisijainen vastuu nykyisten kriisien torjunnassa on päättäjillä ja aikuisilla, mutta lasten oikeutta vaikuttaa heidän tulevaisuuttaan määrittäviin päätöksiin pitää kunnioittaa. 

Samalla kun torjumme ekokriisejä, tulee lasten asemaa päätöksenteossa vahvistaa. Yksi keino olisi antaa äänestysoikeus jo 16-vuotiaille. 

Myös tätä nuorempien lasten vaikutusmahdollisuuksia tulisi vahvistaa vaikkapa antamalla nuorisovaltuustoille lakisääteinen oikeus tulla kuulluiksi kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa. 

Joten hei aikuiset, olkaa valmiita kuulemaan aidosti lasten viestiä ja muuttamaan mieltä! 

Atte Ahokas on Jokioisilla asuva lukiolainen ja ilmastoaktivisti FridaysForFuture-liikkeessä.

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *