Hyppää sisältöön

Ankkuritoiminta vähentää nuorten rikosten uusimista

Moniammatilliseen ankkuritoimintaan osallistuneilla nuorilla oli verrokkiryhmään verrattuna pienempi riski päätyä uudestaan rikoksesta epäillyiksi seuraavan vuoden aikana.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Ankkuritoiminta vähentää nuorten rikosten uusimista

Moniammatillinen ankkuritoiminta tähtää alle 18-vuotiaiden nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisyyn ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään väkivaltaista radikalisoitumista.

Nuoret päätyvät ankkuritoiminnan asiakkaaksi useimmiten rikosilmoituksen kautta tai koulun ohjaamina. Yleisimmät syyt ovat jo tehty rikos, päihteiden käyttö tai huoli tulevasta rikoksesta. Ankkuritoiminta ei korvaa tavanomaista rikosprosessia, vaan täydentää sitä.

Toukokuussa julkaistun tutkimusraportin (valtioneuvosto.fi) perusteella ankkuri-interventio näyttää pitävän minkä lupaa: toimintaan osallistuneilla nuorilla oli verrokkiryhmään nähden merkittävästi pienempi riski päätyä uudestaan rikoksesta epäillyksi seuraavan vuoden aikana.

Tulos saatiin vertaamalla yli 300:n ankkuritoimintaan osallistuneen 13–17-vuotiaan nuoren rikoksen uusimistodennäköisyyttä verrokkiryhmän vastaavaan.

Molempiin ryhmiin kuuluvilla nuorilla oli taustallaan poliisin tietoon tullut rikosepäily. Verrokkien tekemät rikokset tapahtuivat kunnissa, joissa ei teon aikaan ollut ankkuritoimintaa. Nuoria koskevat tiedot saatiin rekistereistä.

Yksilötasolla ankkuritoiminnan hyödyt olivat siis selvät, mutta kuntatasolla toiminnan aloittamisella ei näyttänyt olevan systemaattista vaikutusta nuorisorikollisuuden kehitykseen.

Tutkimustulosten tulkinnassa on tutkijoiden mukaan kuitenkin syytä varovaisuteen ankkuritoiminnan ja rikollisuuden syy-seuraussuhteiden kohdalla etenkin vaikutusten suuruusluokan suhteen.

Ankkuritoiminnan vaikuttavuus -tutkimusraportin takana ovat tutkijat Markus Kaakinen, Teemu Vauhkonen, Maiju Tanskanen ja Tommi Hoikkala.

Tutkimukseen kuuluneella kyselyllä selvitettiin ankkuriryhmien ammattilaisten näkemyksiä toiminnan keskeisistä tavoitteista, mahdollisuuksista, moniammatillisen työn toteutuksesta ja toiminnan keskeisistä haasteista.

Erityisen tärkeää on kuulla nuorta. 

Vastaajien mielestä ankkuritoiminnan parhaiten saavutettavissa oleva tavoite oli tulevien rikosten ehkäiseminen ja jo tapahtuneiden rikosten selvittäminen. Kolme viidestä oli täysin samaa mieltä väitteestä, että ankkuritoiminta auttaa vähentämään nuorten rikoksia.

Sisäministeriön julkaiseman Ankkuritoiminnan käsikirjan (valtioneuvosto.fi) mukaan interventio perustuu tapaamisiin, joissa pääasiassa poliisin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja nuorisotyön edustajista koostuva tiimi tapaa nuorta ja hänen perhettään.

Tapaamisia järjestetään yhdestä viiteen kertaa. Niissä nuori sekä huoltajat ja ammattilaiset voivat kertoa omin sanoin huolen herättäneestä tapahtumasta. Erityisen tärkeää on kuulla nuoren oma kuvaus tapahtuneesta.

Sen jälkeen ammattilaiset käyvät läpi, mitä tapahtuma tarkoittaa lainsäädännön näkökulmasta ja millaisia seurauksia siitä voi aiheutua. Toiminnan päätteeksi nuori ja perhe voidaan ohjata jatkopalveluihin.

Hyvä lukija,  

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema Lapsen Maailma -lehti on journalistisin periaattein toteutettava aikakauslehti, joka katsoo maailmaa uteliaan lapsen silmin. 

Tue Lastensuojelun Keskusliittoa sekä laadukasta journalismia tilaamalla Lapsen Maailma  joko diginä tai painettuna lehtenä

Ulla Siimes, päätoimittaja ja Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja  

Tilaa lehti itsellesi tai lahjaksi

Kommentit (0)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *