Hyppää sisältöön

Oikeus unelmiin

Lapsikin tietää, miten tärkeää on tasoittaa erilaisista lähtökohdista tulevien lasten tietä aikuisuuteen. Leikkausten keskellä lapsiperheköyhyyteen pitää puuttua nyt, Hanna Heinonen kirjoittaa pääkirjoituksessaan.
Julkaistu
Teksti Hanna Heinonen
Oikeus unelmiin

Lapsi haluaa tulla hyväksytyksi ryhmässä. Helpointa hänestä on olla ikätovereidensa kaltainen.

Ulkoinen poikkeavuus, lapsen persoonalliset ominaisuudet sekä monet muut seikat voivat aiheuttaa ulkopuolisuuden kokemuksia, jotka voivat ruokkia sellaisia asioita kuin arkuus, epävarmuus ja huono itsetunto. Ne puolestaan yhdistyvät usein kiusatuksi tulemiseen.

Tällainen kierre on katkaistava heti.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntijalakimies Esa Iivonen on useaan otteeseen korostanut, että köyhyys heikentää lapsen mahdollisuuksia elää samanlaista elämää kuin ikätoverinsa. Tämä liittyy nykyiseen kuluttamiskeskeiseen yhteiskuntaan, joka lisää kuluttamisen merkitystä sosiaalisiin ryhmiin kiinnittymisessä ja toimii myös väylänä ryhmästä sulkemiselle.

Onkin tärkeää kiinnittää huomiota niihin perheisiin, jotka kamppailevat arjessaan niukan toimeentulon varjossa. Köyhyyttä ei esiinny vain työttömissä lapsiperheissä, vaan se koskee hyvin monenlaisia perheitä.

Viime vuosina esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet ovat lisääntyneet: erityisesti vastavalmistuneilla nuorilla on vaikeuksia kiinnittyä työelämään nykyisessä työmarkkinatilanteessa. Tai perhettä on saattanut kohdata odottamaton sairaus.

Lapsiperheköyhyys on viime vuosina lisääntynyt.

Hallitus joutuu tekemään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa useita kipeitä leikkauksia. Olisi erityisen tärkeää huolehtia, etteivät kaikkein vaikeimmassa tilanteessa elävät lapsiperheet ole näiden leikkausten kohteina. Jos niin tapahtuu, tulisi näitä leikkauksia kompensoida muilla toimenpiteillä.

Lapsiperheille on turvattava riittävä perusturva ja laadukkaat peruspalvelut. Vain niiden avulla voimme tarjota jokaiselle lapselle mahdollisuuden elää samanlaista arkea kuin ikätoverinsa ja tavoitella sellaista tulevaisuutta, johon liittyy unelmia ja tavoitteita.

Vastuu on aikuisilla, sillä lapset ovat vähiten vastuussa niistä lähtökohdista, joista he ponnistavat aikuisuuteen.

Kannattaisi kuunnella lapsia ja nuoria. He osaavat nimetä joskus jopa meitä aikuisia selkeämmin ensisijaisesti autettavat, siis ne, jotka hallituksen tulisi rahankäytössään huomioida.

Lapset ja nuoret totesivat heiltä kysyttäessä, että ”enemmän etuja köyhille perheille, jotta köyhien lapset saavat samat mahdollisuudet kuin muutkin” ja ”apua vähävaraisille perheille, jotta lapset pääsevät harrastamaan”.

Lapsikin tietää, miten tärkeää on tasoittaa erilaisista lähtökohdista olevien lasten tietä aikuisuuteen.

Hanna Heinonen on Lapsen Maailman päätoimittaja ja Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja.