Hyppää sisältöön

Köyhyys vie uskon hyvinvointivaltioon

Köyhien lapsiperheiden vanhemmat eivät luota viranomaisiin tai hyvinvointivaltion palvelujärjestelmään. Epäluottamusta lietsovat tarjolla olevan tuen ja tuen tarpeen kohtaamattomuus sekä huonot asiointikokemukset.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Köyhyys vie uskon hyvinvointivaltioon

angry young woman showing her thumb down

Viranomaisten sijaan luotetaan lähipiiriin ja omaan kykyyn selviytyä – jos niihinkään.

Sanna-Liisa Liikasen lisensiaatintutkimuksen aineisto koostui 42 eteläsuomalaisessa kaupungissa asuvan lapsiperheen vanhemman kirjoituksista. Ne olivat vuonna 2006 järjestetyn Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun satoa.

Otos ei ole erityisen tasapainoinen: kirjoittajista vain neljä oli miehiä. Aineistossa kuuluukin Liikasen mukaan vahvasti työttömien yksinhuoltajaäitien ja pienipalkkaisilla naisaloilla kokopäivätyötä tekevien äitien ääni.

Sisällönanalyysin keinoin Liikanen seuloi aineistostaan esiin kuusi luottamustyyppiä: taistelijat, puolisoon luottavat, sukuihmiset, verkostoitujat, kriitikot ja kurjat.

Taistelijat, joita tutkija myös Rambo-äideiksi kutsuu, uskoivat parempaan tulevaisuuteen ja omaan selviytymiseensä, vaikka luottamus kanssaihmisiin ja hyvinvointivaltioon olikin kateissa. Toisin kuin puolisoon luottavien ryhmässä, taistelijoita yhdisti vahva epäluottamus lapsen toista vanhempaa kohtaan.

Sukuihmiset, joiden joukossa oli myös yksinhuoltajaisiä, saivat tukea ennen kaikkea sukulaisilta. He luottivat taistelijoita enemmän myös muihin kanssaihmisiin ja instituutioihin.

Verkostoitujat luottivat perheen, sukulaisten ja muiden ihmisten antamaan tukeen. Kaksi neljästä verkostoitujasta luotti myös hyvinvointiyhteiskuntaan. Kriitikoihin kuuluneet kaksi miestä kertoi voimakkain sanoin kokemastaan epäluottamuksesta ja vääryyksistä.

Kurjien luottamustyyppiin kuuluvat eivät luottaneet itseensä tai selviytymiseensä. He voivat luottaa perheeseen ja sukuun, ja heillä voi olla hyviäkin kokemuksia palveluista, mutta näkymä paremmasta tulevaisuudesta puuttui. Kurjuuskirjoituksiin liittyi usein kokemuksia sairastamisesta ja työkyvyn menetyksestä.

>Sanna-Liisa Liikanen: Köyhät ritarit – Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017.

Lue myös:
Köyhyys vaarantaa lapsen kehityksen

Lapselliset miehet -blogi/Isän kuusi syytä rakastaa hyvinvointivaltiota

Lue painetusta lehdestä myös muut Tutkittua tietoa -artikkelit: Julkinen keskustelu valuu perhe-elämään ja Skypellä lääkäriin.