Hyppää sisältöön

Köyhyys periytyy tytöille

Vanhempien sosioekonominen asema periytyy vahvasti erityisesti tulohaitarin ääripäissä eli kaikkein pieni- ja suurituloisimmilla. Pienituloisilla resurssien puute syö sosiaalisen nousun mahdollisuuksia, kun hyväosaiset pystyvät varallisuutensa turvin säilyttämään asemansa ja etuoikeutensa.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Colourbox
Köyhyys periytyy tytöille

The child is hidden for mum

Köhyys periytyy tytöille. Pienituloisuus periytyy vahvimmin naisilla ja suurituloisuus miehillä,Pienituloisuus periytyy vahvimmin naisilla ja suurituloisuus miehillä, kertoo Outi Sirniö väitöksessään. Eroa selittää todennäköisimmin työmarkkinoiden sukupuolittuneisuus: naisten tyypilliset työt ovat pienipalkkaisia ja tulokehitys on hitaampaa kuin miehillä.

Sukupuolten väliset erot ovat pienemmät, kun tarkastellaan omien tulojen sijaan kotitalouden tulotasoa. Perheellistyminen tasoittaa siis miesten ja naisten erilaisista työmarkkina-asemista seuraavia elintasoeroja.

Perhetausta vaikuttaa lasten tulotasoon useissa elämänkaaren vaiheissa. Esim. yksin asuminen heikentää miehen tulotasoa enemmän, jos lapsuuden perhe on pienituloinen. Hyvätuloisten vanhempien lapsilla epäsuotuisat elämäntapahtumat eivät horjuta tulotasoa yhtä paljon kuin pienituloisten jälkeläisillä.

Sirniön tutkimuksesta selviää sekin, että sosioekonomisen aseman periytyminen on pysynyt miehillä 1990-luvulta lähtien samantasoisena. Pienituloisten perheiden tytöillä tulotason periytyminen on vähän voimistunut.

Pienituloisiksi tutkimuksessa laskettiin työikäisen väestön pienituloisin viidennes ja suurituloisiksi vastaavasti suurituloisin viidennes. Lapsuuden perheiden tuloja tarkasteltiin tutkittujen ollessa kouluikäisiä. Tietolähteenä käytettiin verohallinnon rekisteritietoja vuosilta 1970–2012.

>Outi Sirniö: Constrained life chances: Intergenerational transmission of income in Finland. Helsingin yliopisto 2016.

Lue myös: Työtön yksinhuoltajaäiti on liian yksin

Heikki Hiilamo: Uusi sota köyhyyttä vastaan

Hanna Heinonen: Oikeus unelmiin