Hyppää sisältöön

Yhdistetty neuvola eriytettyä parempi

Yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola toimii vanhempien kannalta paremmin kuin malli, jossa äitiys- ja lastenneuvolat toimivat omina yksikköinään. Yhdistetyssä äitiys- ja lastenneuvolassa sama terveydenhoitaja vastaa perheen seurannasta alkuraskaudesta lapsen kouluikään saakka.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat StockSnap
Yhdistetty neuvola eriytettyä parempi

Tulokset kertoo Miia Tuomisen tuore väitöstutkimus. Tuomisen tutkimus osoittaa perheiden hyötyvän jatkuvuudesta. Hoitosuhteen jatkuvuuden tärkeys on todettu myös useissa aikaisemmissa tutkimuksissa.

Sekä äidit että isät pitivät terveysongelmiin saamaansa tukea parempana yhdistelmäneuvolassa. Ne tarjosivat myös eriytettyjä neuvoloita enemmän terveydenhoitajan kotikäyntejä.

Äidit kokivat saavansa yhdistelmäneuvolassa parempaa tukea vanhemmuudessa ja liikunnassa. Hoidon jatkuvuus tuki masentuneiden isien ja äitien kykyä selvitä vanhemmuudesta.

Äitiysneuvolan ja lastenneuvolan sekä yhdistetyn äitiys- ja lastenneuvolan väliset erot havaittiin kyselyssä, johon vastasi 1 000 äitiä ja 800 isää lapsen ollessa 4 ja 18 kuukauden ikäinen. Tuominen vertaili tutkimuksessaan myös lähes 3 000 varsinaissuomalaisen naisen syntymärekisteritietoja.

Äidin ja lapsen terveyden näkökulmasta neuvolamallit olivat yhtä vaikuttavia. Malli ei ollut yhteydessä esim. neuvola- ja äitiyspoliklinikkakäyntien ja raskaudenaikaisen sairaalahoidon määrään, synnytyksen kulkuun tai vastasyntyneen vointiin.

>Miia Tuominen: Hyötyvätkö perheet äitiysneuvolan ja lastenneuvolan palvelujen yhdistämisestä? Turun yliopisto 2016.