Hyppää sisältöön

Riski autismiin pitäisi kartoittaa jo neuvolassa

Aistiherkkyydet ja veljen tai isän autistiset piirteet auttavat tunnistamaan lapset, joilla on kohonnut riski autismikirjon häiriölle.
Teksti Antti Vanas
Kuvat Mostphotos
Riski autismiin pitäisi kartoittaa jo neuvolassa

Young Man Cover the Ears Isolated on the White Background

Autismikirjon häiriö on vahvasti perinnöllinen oireyhtymä, jonka oirekuva koostuu pulmista sosiaalisen kommunikaation valmiuksissa ja käyttäytymisessä. Autistiset piirteet voivat heikentää lapsen sosiaalista toimintakykyä silloinkin, kun varsinaisen häiriön diagnoosikynnys ei ylity.

Autististen piirteiden tunnistaminen voi olla vaikeaa, jos lapsi on älykkyydeltään iänmukaisesti kehittynyt. Nämä lapset ohjautuvat tutkimuksiin usein vasta kouluiässä sosioemotionaalisten pulmien vuoksi.

Katja Jussila etsi väitöstutkimuksessaan keinoja autististen piirteiden tunnistamiseen. Tutkimuksessa setvitään lasten aistipoikkeavuuksien ja heidän perheenjäsentensä autismipiirteisyyden yhteyttä lapsen autismipiirteisyyteen.

Tulokset kertovat, että lapsen aistiherkkyydet sekä hänen isänsä tai veljensä autistiset piirteet auttavat tunnistamaan lapset, joilla on kohonnut riski autismikirjon häiriölle.

Tutkimuksiin usein vasta kouluiässä.

Autismikirjon lasten veljillä ja isillä esiintyi merkitsevästi enemmän autistisia piirteitä kuin vertailuryhmän pojilla ja näiden isillä. Yhteys ei ulottunut autististen lasten siskoihin tai äiteihin.

Autismikirjon lapsilla autismin vaikeusaste kytkeytyi kuuloyliherkkyyteen ja isän autismipiirteisyyteen. Myös muilla kuin autismikirjon lapsilla aistipoikkeavuudet olivat yhteydessä heikentyneeseen sosiaaliseen toimintakykyyn. Heillä ongelmien vaikeusasteen vaihtelu liittyi molempien vanhempien autismipiirteisyyteen.

Jussilan mielestä autismin riskistä kertovat aistipoikkeavuudet tulisi kartoittaa jo neuvolassa, ja riskilasten sosiaalisen toimintakyvyn kehitystä pitäisi seurata osana neuvolan yleistä kehitysseurantaa. Samoin pitäisi toimia niiden lasten suhteen, joiden isällä tai veljellä tiedetään olevan autismikirjon häiriö tai autistisia piirteitä.

Autistiset piirteet ja aistipoikkeavuudet kartoitettiin kokonaisesta 8-vuotiaiden ikäluokasta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lasten ja heidän perheenjäsentensä autismipiirteisyyttä kartoitettiin perheaineistoissa, joissa oli sekä autismikirjon että ei-autismikirjon lasten perheitä.

Jussilan väitös On the autism spectrum? Recognition and assessment of quantitative autism traits in high-functioning school-aged children. An epidemiological and clinical study tarkastettiin Oulun yliopistossa marraskuussa.

Nyt, kun olet lukenut jutun, haluaisimme kertoa Sinulle,

että julkaisemme aina joitakin lehden juttuja verkossa ilmaiseksi. Näin siksi, että tärkeä ja asiantunteva tieto lapsista ja perheistä olisi mahdollisimman monen saatavilla.

Lehtitilauksista saatavilla tuloilla pystymme kuitenkin tekemään laadukkaampaa ja monipuolisempaa lehteä. Haluaisitko auttaa meitä siinä? Tilaamalla Lapsen Maailman printti- tai digilehden tuet samalla Lastensuojelun Keskusliiton työtä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Painatamme lehden Punamustan painotalossa Joensuussa. Punamustalle on myönnetty Joutsenmerkki eli Pohjoismainen Ympäristömerkki. Lehti painetaan PEFC-sertifioidulle paperille, johon käytetty puu on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä ja valvotuista kohteista. Tämä tiedoksi sinulle, jota paperisen lehden ekologinen jalanjälki huolettaa.