Hyppää sisältöön

Höpöttelyn laadunvalvontaa

*KAUPALLINEN ILMOITUS: Vaahteramäki* Nykyajan lapset elävät suorituskeskeisessä yhteiskunnassa. Lapsuusvuosista lähtien koettu stressi altistaa ongelmille, joita vastaan lastensuojelupalveluja tarjoavassa Vaahteramäessä taistellaan esimerkiksi höpöttelyn keinoin.
Julkaistu
Teksti ILMOITUS
Kuvat Tuukka Kiviranta
Höpöttelyn laadunvalvontaa

Ville Nisosen (kesk.) mukaan vanhanajan verkkaisempi elämänrytmi oli aivoille nykymenoa terveellisempää. Koska sijoitetut lapset ovat usein hyvin stressaantuneita, Vaahteramäessä panostetaan erityisesti kiireettömään arkeen.

– Kun kaikelle tekemiselle määritellään tarkoitus ja tavoite, altistuvat jo pienet lapset valtavalle stressille, sanoo Alavudella ja Peräseinäjoella toimivan Vaahteramäen toiminnanjohtaja Ville Nisonen.

– Meitä kasvatetaan pienestä pitäen samaan muottiin kuin aikaisempiakin sukupolvia. Työn tekeminen on hyvä asia, mutta nautimmeko me itse prosessista? Iloitsemmeko saavutetuista tavoitteista vai haluammeko aina enemmän?

Lasten stressiä on Nisosen mukaan tutkittu viime vuosina paljon, minkä ansiosta tietoisuus siitä on alkanut kasvaa. Siitä huolimatta yhteiskuntaa rakennetaan suoritteille yhä enenevässä määrin.

– Maailma on pienelle kulkijalle monimutkainen paikka, jossa on paljon opittavaa. Kun lapselta tämän lisäksi odotetaan päiväkodista lähtien jatkuvaa suorittamista, kasvatetaan stressaantunutta aikuissukupolvea, Nisonen toteaa.

– Stressinsietokyky vaihtelee yksilöittäin. Suorituskeskeisessä maailmassa kuilu voi kasvaa erilaisten ihmisten välillä hyvinkin syväksi. Vahvat pärjäävät ja heikot kaatuvat.

Tavoitteena kiireettömyys

Liiallinen stressi ja ainainen tekeminen sairastuttaa. Lapsi tarvitsee suorittamisen vastapainoksi myös kiireetöntä oleskelua ja vuorovaikutusta aikuisen kanssa.

Työssään Ville Nisonen näkee päivittäin oireilua, joka on seurausta lasten – ja aikuisten – liiallisesta stressistä. Siksi Vaahteramäen sijaishuoltoyksiköissä pyritään kiireettömään arkeen.

– Arki ei saa olla täynnä ohjelmanumeroita. Harrastukset ovat hyviä, mutta niitä ei pidä olla liikaa, Nisonen muistuttaa.

Olla möllöttämistä ei pidetä hänen mukaansa trendikkäänä, mutta se on silti erittäin tarpeellista.

– Pelkän olemisen ei katsota olevan tehokasta, mutta toisaalta juuri se tekee ihmisestä tehokkaan. Kun on vaan ja möllöttää, saa pääkoppa rauhassa levätä ja kehittyä. Jatkuvaa suorittamista ei useinkaan tehdä kehittymisen vaan itse suorittamisen takia.

Nisosen mukaan lapsen arjessa tuleekin aina olla aikaa rentoon ja tavoitteista vapaaseen vuorovaikutukseen aikuisen kanssa.

– Me haluamme kutsua sitä höpöttelyksi, vaikka sitä voisi kutsua myös terapeuttiseksi lähestymistavaksi. Höpötellessä lapsen aivot saavat tilaa kehittyä ja käsitellä päivän tapahtumia. Kun ilmapiiri on luonteva ja neutraali, syntyy mahdollisuus ujuttaa ajattelemisen aiheita arkisiin asioihin ilman vastakkainasettelua.

Turvaa rajoista ja rutiineista

Ville Nisonen on huolissaan monien aikuisten tavasta antaa lapselle liikaa vastuuta arjen kulusta. Tällöin lapsi joutuu päättämään asioista, joista päättämiseen hänellä ei vielä ole riittäviä kykyjä.

– Vaahteramäessä on selvä, ennakoitavissa oleva vuorokausirytmi, johon kuuluvat esimerkiksi tarkasti määritellyt uni- ja ruoka-ajat. Lapsen perustarpeiden tyydyttyminen sekä niiden ympärille luodut rajat ja rutiinit tuovat arkeen tasaisuutta ja turvallisuutta, Nisonen tietää.

– Aikuisten ydintehtävä on tarjota lapselle vakaa arki. Kun arjen puitteet ovat kunnossa, päästään myös lastensuojelutyössä haluttuihin tuloksiin.

Täysin suorittamisesta vapaita ei Vaahteramäessäkään silti olla. Syy suorittamiseen on kuitenkin mitä parhain.

– Laadunvalvonta on nykyaikaisessa lastensuojelutyössä selviö. Me suoritamme höpöttelyn laadunvalvontaa eli varmistumme siitä, että lasten ja aikuisten välillä toteutuu päivittäin riittävästi kiireetöntä ja hyvää tekevää vuorovaikutusta.

Perhekuntoutus tähtää rauhoittumiseen

Vaahteramäen lastensuojelupalvelut ovat tarjonneet tavoitteellista ja vaikuttavaa lastensuojelua jo kahdeksan vuotta.

Vaahteramäen perhekuntoutuksessa työskennellään perheen tarpeiden ja toiveiden sekä sosiaalityöntekijän ja muiden yhteistyötahojen arvion ja asiakassuunnitelman mukaisesti joko Vaahteramäen perhekuntoutusasunnoissa tai perheen omassa kodissa. Kuntoutuksen keskeistä sisältöä ovat arjen mallintaminen, vanhemmuuden arviointi ja tukeminen sekä perheterapeuttiset keskustelut.

Vaahteramäessä perheen tukena on koulutettu ja osaava asiantuntijatiimi, johon kuuluu perheterapeutteja, sosionomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, psykoterapeutti sekä nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

– Kiireettömän yhdessäolon ja vuorovaikutuksen oppiminen on usein myös perhekuntoutuksen keskiössä, toiminnanjohtaja Ville Nisonen sanoo.

– Ylikuormittavan ympäristön keskellä eläminen on raskasta. Kun perheessä opitaan rauhoittumaan, aikaa lapsen tarpeiden huomioimiseen jää enemmän, eikä huomiota tarvitse hakea äärimmäisin keinoin. Kiireettömyyden keskellä lapsi saa kehittyä rauhassa, käydä koulua ja toimia mahdollisimman stressittömästi.

Perhekuntoutuksen lisäksi Vaahteramäen palvelukattaukseen kuuluvat sijaishuoltopalvelut, avopalvelut sekä Alavuden yläkoulussa toimiva joustavan perusopetuksen luokka.

Vaahteramäki
Ville Nisonen
Toiminnanjohtaja
ville.nisonen@vaahteramaki.com
0400 352 686
www.vaahteramaki.com

*KAUPALLINEN ILMOITUS: Vaahteramäki*