Hyppää sisältöön

Miksi kaksosten puhe viivästyy?

Kaksosten kielen kehitys viivästyy yksöslapsia useammin. Viiveen alkamisajankohtaa ei tiedetä, eikä sen aiheuttajistakaan ole päästy yksimielisyyteen.
Julkaistu
Teksti Antti Vanas
Kuvat Colourbox
Miksi kaksosten puhe viivästyy?

Twins brothers playing with paint, isolated on white.

Syyksi on esitetty sekä raskauden aikaisia että synnytykseen ja sitä välittömästi seuraavaan aikaan liittyviä terveydellisiä tekijöitä. Jotkut tutkijat taas arvelevat, että syy piilee kaksos- ja yksöslasten jokapäiväisen vuorovaikutuksen eroissa.

Valtaosa tähänastisista tutkimuksista on keskittynyt terveyteen liittyviin tekijöihin, sillä kotiympäristön vuorovaikutuksen mittaaminen on teknisesti hankalaa. Hanna Elo seurasi väitöstutkimuksessaan kaksosten kielen kehitystä 6-kuukautisesta 2-vuotiaaksi. Tarkasteltavina olivat sekä terveydelliset että kasvuympäristöön liittyvät tekijät.

Tutkimukseen osallistui 20 suomalaista kaksoslasta perheineen. Elo käytti kielen kehityksen havainnointiin ensimmäisenä suomalaisena tutkijana automaattista ääniaineiston analyysimenetelmää.

Tutkittujen kaksoslasten kieli kehittyi tyypillisesti, vaikkakin keskimääräinen suoriutuminen jäi hieman ikänormeja alhaisemmaksi.

Isosisaruksen rooli nousi merkittäväksi taustatekijäksi, joka vaikutti sekä koko perheen vuorovaikutukseen että kaksosten kielen kehitykseen. Kaksosilla, joilla oli vanhempia sisaruksia, oli 2-vuotiaana käytössään suurempi sanasto kuin esikoiskaksosilla. Myös heidän kieliopilliset taitonsa olivat esikoiskaksosia kehittyneemmät.

Hanna Elo: Acquiring Language as a Twin: Twin children´s early health, social environment and emerging language skills. Tampereen yliopisto 2016.

Lue myös: Miksi lapsi änkyttää?