Näin selviydyt, lukiolainen!

Miten selvitä lukiosta uupumatta ja haaveensa säilyttäen? Aivoterveyden ja kasvatuksen asiantuntijan lohdulliset vinkit.